Ukategorisert

Dristige Venstre vil avskaffe taxfree-ordningen

I rapporten «Liberale reformer for økt verdiskaping» foreslår et internt utvalg i Venstre å avskaffe taxfreeordningen på ferger og fly i 2017. Tiltaket er et av flere som skal bidra til at Norge slutter å subsidiere forurensning. Da bør importrestriksjonene også oppheves.

Siden oppslaget i Aftenposten kom 01.april kunne man jo tro forslaget var en aprilspøk. Ville en avisredaksjon lage en slik spøk som kunne ramme et politisk parti slik dette forslaget åpenbart vil? Muligens. Ville et parti lage en «lesetest» for å se om delegatene har fulgt med i timen og lest hele det 15-siders dokumentet? Ja, for dét har skjedd før.

Et landsmøte er imidlertid ingenting å spøke med. Det er blodig alvor. Særlig for et parti som falt under sperregrensen ved siste valg. Men jeg har selv sett dokumentet. Der står det:

«2017: Ingen subsidiering av forurensing:
Forslaget er et ledd i en plan: ”10 tiltak for å utvikle verdens grønneste økonomi på 10 år”. Spørsmålet er om Egon Olsen ville bifalt en slik plan.

Når har jeg ikke lest hele dokumentet. Det er lenge siden jeg sist var på et V-landsmøte. Jeg tror det var i 2002 (eller 2004). Det kan godt hende at det finnes andre forslag – som oppveier ulempene for hver enkelt av oss som pleier å handle utenlands.

Jeg boikotter Vinmonopolet
Selv boikotter jeg Vinmonopolet. Både fordi jeg er imot en statlig monopolordning for salg av vi og brennevin, fordi jeg er motstander av de høye alkoholavgiftene, fordi jeg er motstander av at staten skal bestemme hva du og jeg skal importere av varer som ellers er lovlig å omsette i Norge, og fordi jeg er mot at vi skal ha en gradert myndighetsalder (20 års aldersgrense for å kjøpe brennevin.

Et forslag om å fjerne taxfree vil altså tvinge meg til å handle på Vinmonopolet – eller slutte å handle alkohol. Venstre hadde i sin tid avholdssaken som en av sine merkesaker. Men det er lenge, lenge siden dét. Avholdssak kler et parti av byliberalere dårlig. Det må da finnes andre løsninger?

Hva med svenskehandelen?
Jeg er ikke av dem som reiser til Sverige en eller flere ganger i måneden og handler mat. Men det burde jeg gjort. I protest mot norsk landbrukspolitikk. Men nå gjelder det alkohol (og tobakk).

Hvis Venstre først skulle ta tak i noe som er grenseoverskridende og fører til økede klimautslipp (som Aftenposten mener er grunnen til at Venstre lanserer forslaget), så kunne jo partiet gjøre noe med grensehandelen? Partiet markedsfører seg jo også som et parti for næringslivet. Kanskje Venstre-lagene i Østfold, Akershus og Hedmark kunne trenge litt drahjelp? Å Sette ned avgiftene på alkohol og tobakk vil kanskje hindre noe av handelslekkasjen til Sverige? Eller så kan man gjøre noe med prisnivået på matvarer.

Liberalt: Fjern importrestriksjonene!
Det åpenbart liberale alternativet er å fjerne restriksjonene på import av ellers lovlige varer. Hvis nordmenn fikk lov til selv å importere det man ønsker av varer som forøvrig selges lovlig i Norge, ville ikke bortfallet av taxfree-ordningen slå negativt ut.

«Faren» er at handelslekkasjen til utlandet ville øke dramatisk. Norske politikere mener jo at den kunstig dratt strek på kartet skal avgjøre prisnivået på varer vi handler.

Venstre kunne altså gripe fatt i landbrukspolitikken.

Avgiftsnivået
er et annet område der Venstre kunne bidra til å redusere klimagassutslipp. Ved å senke avgiftene ikke bare på alkohol og tobakk men også på mat. Dette ville bidra til å redusere svensketrafikken.

Ikke vedtatt politikk
Venstre kan ihvertfall ikke beskyldes for å løpe efter velgerne med billig flesk, såkalt populisme. Når forslaget som er lansert skal gjennomføres først om noen år, så betyr dette at dette – som alle forslagene til Verdiskapingsutvalgene – må nedfelles i partiets arbeidsprogram for neste periode. Da vil partiets lokallag og efterhvert landsmøte forhåpentligvis sette forslaget inn i en sammenheng der effekten av andre tiltak vurderes opp mot effekten av dette tiltaket.

Disse dristige menn og kvinner
som har sittet i Venstres verdiskapingsutvalg er: Lars Peder Nordbakken (leder), Hans Antonsen, Heidi Foyn Thomassen, Reinert Leirvik, Thomas Tangen, May Britt Vihovde, Ulla
Nordgarden
(Norges Venstrekvinnelag NVK), Daniel Heggelid-Rugaas (Unge Venstre). Geir Olsen har vært sekretær for utvalget.

Selve dokumentets innhold og forslag kan du lese her.

også Thor Bjarne Bore har blogget om taxfree-forslaget.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer