Ukategorisert

Debatt om barnetrygden

I liberalistisk ånd bør Fremskrittspartiet jobbe for å avvikle barnetrygden.

Solveig Horne, medlem av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, gjør stikk motsatt. Hun sutrer over at barnetrygden ikke er satt opp eller indeksregulert de siste årene, en sak Dagsavisen omtaler.

Barnetrygd er en ordning som på en god måte definerer hvor urettferdig skattefinansierte ordninger kan være: Barnløse borgere betaler skatter og avgifter for å finansiere en ordning som kun de med barn nyter godt av. Blodig urettferdig!

På nettstedet til NAV er det en hel side med informasjon om barnetrygd.

Med ordninger som barnetrygd er det vanskelig å realisere et samfunn med betydelig lavere skatt.

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Som Bastiat sa: 80% lever av omfordelinger fra 80%

Elin Helen Rikstad
Elin Helen Rikstad
11 years ago

Barnetrygden bør bestå men bør reguleres etter hvilken intekt foreldrene [FORSØRGERENE] har. En kan tenke seg ett tak på feks. 500 000,- kr. De som har en netto over denne summen har i mine øyne ikke bruk for barnetrygd…

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Altså en behovsprøving. Hvorfor ikke la folk beholde pengene selv? å slipper vi utgifter til byråkrater som skal fordele pengene.

Elin Helen Rikstad
Elin Helen Rikstad
11 years ago

ja en behovsprøving. og ja vi trenger noen til å fordele pengene… mye vill ha mer osv

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Jeg mener både barnefamiliene og de barnløse bør få beholde mer av egen inntekt, istedenfor at staten skal samle inn og omfordele penger.

Elin Helen Rikstad
Elin Helen Rikstad
11 years ago

er ikke helt enig med deg der, men forstår tankegangen.

Liberal
Liberal
11 years ago

Øh, uten barn dør samfunnet ut. Uten barn blir det ingen nye skattebetalere som kan finansiere pensjonisttilværelsen. Befolkningene i mange vestlige land er i ferd med å dø ut fordi det ikke fødes nok barn. Man får store befolkninger av gamlinger, og ikke nok unge folk som kan jobbe og betale skatt. De som får barn gjør samfunnet en stor tjeneste. Å få barn er ikke gratis. Alle bør være med å betale for det. Det er en statlig oppgave å legge forholdene til rette for at folk kan få barn. All ære til Frp som skjønner dette i god… Read more »

Roy Steffensen
11 years ago

«En statlig oppgave å legge forholdene til rette for at folk kan få barn»

Ja, og den beste måten staten kan gjøre det på er ved å la folk betale mindre skatt sånn at de bedre kan forsørge familiene sine

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Jeg er uenig med deg i at dette er en statlig oppgave, men på den annen side er jeg helt enig i at folk skal få beholde mer av egen inntekt, og dermed større råderett over eget liv. Slik at de som velger å få barn også har mulighet til å forsørge og oppdra dem.

Roy Steffensen
11 years ago

Jeg mener på ingen måte at det er en statlig oppgave, det uheldige «ja-et» i setningen min havnet der mest på grunn av oppgitthet a la «ja men hvis du mener det må du vel være enig i at det beste er å senke skattene» 🙂

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Da er vi enige 🙂

Erik Sandal
Erik Sandal
11 years ago

Ideen bak barnetrygden finner vi hos de italienske fascister. Barn tilhører staten, men skal oppdraes i de enkelte familier. Barnetrygden er derfor en kompensasjon for at man avler «kanonføde for staten». Det er mødrene som får utbetalt pengene og jeg antar dette har sin bakgrunn i det særegne forholdet som eksisterte/eksisterer mellom italienske gutter/menn og deres mødre. Mussolini var i så måte en typisk italiener. Kåre Willoch argumenterer slik om barnetrygden (efter min hukommelse) i en artikkel i Aftenposten: «Barnetrygden er en kompensasjon for at man ofrer seg for fellesskapet ved å sette barn til verden». Både «fattig og rik»… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Takk for flott bidrag i debatten!

Fra arkivet