Ukategorisert

Håpløse tobakksforslag

20-årsgrense for å kjøpe tobakk, samt bevillingsordning for salg av tobakksprodukter.

Helsedirektoratet holder på å sluttføre arbeidet med den nye tobakksforebyggende strategien, som visstnok skal presenteres i løpet av våren.

To av tiltakene er 20-årsgrense og bevillingsordning, ifølge VG.

Grensen på 20 år er galskap satt i system. Myndighetsalderen er 18 år, dermed basta. Dersom Helsedirektoratet får politisk tilslutning for forslaget, vil det være mulig å være stortingsrepresentant uten å kunne kjøpe tobakksprodukter. Fullstendig håpløst, formynderi!

Bevillingsordningen har vært drøftet tidligere, med to dårlige alternativ. Ett alternativ er å innføre en ordning der kommunene bestemmer hvem som får lov til å selge tobakk, mens den andre varianten innebærer å gi bevilgning til de stedene som i dag selger øl. Konsesjonsordninger er urettferdighet satt i system. Konsesjoner gir ulike konkurransevilkår mellom aktører som kjemper om de samme kundene.

Kampen mot tobakk har for lengst gått altfor langt. Formyndere!

Tags:

Mest lest

Arrangementer