Ukategorisert

Landsmøtesak: Vil legge ned Direktoratet for naturforvalting

Nordland Høyre ønsker å legge ned Direktoratet for naturforvalting, og ber om støtte fra landsmøtet som Høyre skal arrangere i helgen.

Direktoratet for naturforvaltning er en rådgivende og utøvende statlig etat, underlagt Miljøverndepartementet. Direktoratets oppgave er å jobbe for å bevare/styrke naturmangfoldet. Direktoratet skal legge til rette for friluftsliv. Det er cirka 300 medarbeidere i direktoratet, noe som tilsvarer antall ansatte i en kommune som har mellom 3 000 og 4 000 innbyggere.

Å legge ned Direktoratet for naturforvaltning er å gjøre Norge enklere, samt et godt tiltak for å effektivisere offentlig sektor.

–Direktoratet for naturforvalting har altfor stor makt i forvaltningssaker. I Nordland fungerer direktoratet som et hinder for verdiskapning, særlig innen skogbruk, landbruk og havbruk, sier Bjarmann-Simonsen, nestleder i Nordland Høyre, til Nationen.

Dersom mange delegater på landsmøtet har holdningene til tidligere miljøvernminister Børge Brende, vil forslaget falle. Hvis Høyre virkelig ønsker mer lokalt selvstyre, bør landsmøtet slutte seg til forslaget fra Nordland Høyre.

Mest lest

Arrangementer