Ukategorisert

Landsmøtesak: Vil legge ned Direktoratet for naturforvalting

Nordland Høyre ønsker å legge ned Direktoratet for naturforvalting, og ber om støtte fra landsmøtet som Høyre skal arrangere i helgen.

Direktoratet for naturforvaltning er en rådgivende og utøvende statlig etat, underlagt Miljøverndepartementet. Direktoratets oppgave er å jobbe for å bevare/styrke naturmangfoldet. Direktoratet skal legge til rette for friluftsliv. Det er cirka 300 medarbeidere i direktoratet, noe som tilsvarer antall ansatte i en kommune som har mellom 3 000 og 4 000 innbyggere.

Å legge ned Direktoratet for naturforvaltning er å gjøre Norge enklere, samt et godt tiltak for å effektivisere offentlig sektor.

–Direktoratet for naturforvalting har altfor stor makt i forvaltningssaker. I Nordland fungerer direktoratet som et hinder for verdiskapning, særlig innen skogbruk, landbruk og havbruk, sier Bjarmann-Simonsen, nestleder i Nordland Høyre, til Nationen.

Dersom mange delegater på landsmøtet har holdningene til tidligere miljøvernminister Børge Brende, vil forslaget falle. Hvis Høyre virkelig ønsker mer lokalt selvstyre, bør landsmøtet slutte seg til forslaget fra Nordland Høyre.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Tore B. Krudtaa
11 years ago

En “avdeling” man bør kvitte seg med raskest mulig En “avdeling” man bør kvitte seg med raskest mulig i Direktoratet for Naturforvaltning, er den “avdelingen” som arbeider med genmodifiserte organismer (GMOer). Når DN sommeren 2008 anbefalte Miljøverndepartementet at man i norge skulle tillate flere typer GMOer viste man en gang for alle at kunnskapsnivået om GMOer var på et absolutt lavmål. LES: Tilrår åpning for genmodifisert mais: http://www.dirnat.no/content/500035133/ Er det noen teknologi / jordbruks-driftsform som strider mot grunnprinsippene i DN, så er det ivertfalll GMO-avlinger. Mange vet i dag at det eneste GMO-avlinger på verdensbasis har tilført denne jordkloden, er… Read more »

mkrwii
mkrwii
11 years ago

Det høres vel egentlig ut som det er Monsanto man bør legge ned, ikke Direktoratet.

Fra arkivet