Ukategorisert

Unge Høyre ønsker flere slaver

Ungdomspartiet har fremmet en elendig resolusjon, en resolusjon som Høyres landsmøte skal behandle.

Resolusjonen omtaler i god Høyre-ånd verneplikten som viktig for forsvarsevnen. Tradisjon tro mener Unge Høyre at verneplikten er en samfunnskontrakt mellom staten og borgerne.

Liberaleren kaller verneplikten for slaveri, ettersom staten overtar eiendomsretten til unge, men myndige borgere. Personer som nekter, får straff.

Det verste med resolusjonen, er at Unge Høyre ber landsmøtet si ja til kjønnsnøytral verneplikt. Det betyr at Unge Høyre ønsker slaveri også for kvinner.

Verneplikt for kvinner handler ikke om likestilling eller likebehandling. Det viktigste er at enkeltmennesket får bestemme over seg selv. Å utvide ordningen betyr at kvinner må underkaste slaveriet, fordi staten har bestemt det.

Det er merkelig at oppegående ungdomspolitikere ikke har fått med seg at staten kun innkaller en liten del av dagens årskull til tjeneste. Staten har ikke brukt for flere ungdommer for å videreføre slaveriet. Det bør ”frihetsforkjemperne” i Unge Høyre ta til etterretning.

Tags:

Mest lest

Arrangementer