Ukategorisert

Høyre med sosialistisk skolepolitikk!

Jeg hadde tenkt å skrive en lengre artikkel om Høyres skolepolitikk, men det fortjener de rett og slett ikke! Jeg har lest innstillingen fra Høyres grunnskoleutvalg og hørt på debatten på landsmøtet. Begge plasser ble ordet «privat» overhodet ikke nevnt. Av noen! Høyre mener at politikerne skal styre skolen, og jeg føler for å sitere Stalin: «Skolen er et våpen hvis effekt avhenger av hvem som holder det og hvem det er rettet mot.»

La meg derfor fremme et mer sivilisert syn på den viktige utdanningen av unge mennesker: Skole bør være fullstendig privat uten offentlige bevilgninger!

Gratisgoder har en tendens til å bli dårlige, mottakerne stiller ikke samme krav som når de selv betaler for en tjeneste. Dersom foreldre selv må betale for sine barn, vil de ha en helt annen innstilling enn i dag. Når brukerne og betalerne blir samme gruppe, vil de kunne stille helt andre krav. Mottar de ikke et tilfredsstillende tilbud, vil de ta med seg pengene sine og gå en annen plass.

Det er også rettferdig at foreldre betaler mesteparten av skoleutgiftene. Det er en glede å ha barn, og de som er så uheldige å ikke ha denne gleden, bør ikke straffes ekstra gjennom å betale for dem som har gleden av barn.

Den vanligste innvendingen er alltid hensynet til de fattigste. Denne brukes alltid som en begrunnelse for å frata mennesker selvbestemme over sitt eget liv. Det er perverst å bruke det at noen ikke har råd til noe som et argument for å ta denne muligheten fra alle dem som faktisk har lyst og mulighet til å bestemme over egne barns utdannelse.

Dernest er det slik at så godt som alle i Norge i dag vil ha råd til å betale for sine barns utdannelse i Norge dersom man tenker livsløpsinntekt. Dette kan lett organiseres. Og med tanke på hele «skolegangen» fra barnehage til ferdig student, er det faktisk slik at det er «de fattige» som subsidierer «de rike». Ressursfattige elever dropper ut lenge før mastergraden er innlevert.

Skolene vil få andre inntektskilder enn direkte foreldrebetaling. Sponsing og stipender har en viktig funksjon i et sivilisert samfunn. Med folks opptatthet av at alle barn skal ha muligheten, vil skolegangen til reelt fattige ikke være truet, selv i et fullstendig privatisert skolevesen.

Hvordan de private skolene vil bli organisert, drevet, eiet og styrt vil variere. Jeg har mange synspunkter på dette, men det får bli en annen artikkel.

Mest lest

Arrangementer