Ukategorisert

Argentina: Fortelles bare halve sannheten?

Advokaten Victoria Villaruel var en av de mer omstridte gjestene på Oslo Freedom Forum 2011. Hun var en av dem som Latin-Amerika-Gruppene (LAG) demonstrerte mot onsdag. Uki Goñi, som Liberaleren skrev om tirsdag, var svært kritisk til at Villaruel ble invitert av OFF.

Victoria Villaruel presenteres ganske tydelig på OFFs hjemmeside. Hun sloss for å synliggjøre historiene til ofrene for terroristvirksomheten til flere geriljaorganisasjoner i tiåret fra 1969 til 1980. Hun mener at Argentinas nåværende regime gjør for lite for å at også denne delen av landets historie skal bli kjent for den oppvoksende slekt.

Victoria Villareal opplyste at en rekke geriljagrupper herjet Argentina på 1960- og 70-tallet, og to av dem nådde nasjonal relevans og hadde utstrakte internasjonale kontakter og samarbeid; Montoneros og ERP. Ifølge henne ville medlemmene av disse organisasjonene delta i vanlig politisk virksomhet, men fokuserte kun på terrorisme som virkemiddel.

Ifølge Villaruel forteller regjeringen bare halve historien. Geriljagruppenes ofre blir ikke anerkjent som virkelige ofre, på linje med diktaturets ofre. Rettssaker mot geriljagruppenes medlemmer fører ikke frem, og ofrene har ikke blitt tilkjent erstatning.

Istedet dukker tidligere medlemmer av terroristgrupperinger opp som folkevalgte ledere i land efter land. Et steg tilbake, ifølge Villaruel. Man kan argumentere med at terrorisme er en legitim aksjonsform for senere å oppnå politisk innflydelse. Isteden bør de unge læres opp til at demokrati burde handle om verdier og dialog.

Hvem snakker hun om? Liberaleren har sjekket noen av de politiske topplederne i Latin-Amerika: Blant de medlemmene av geriljagrupper som har dukket opp som politiske ledere, er Brasils nåværende president, Uruguays president, visepresidenten i Bolivia, og det er velkjent at Venezuelas president Hugo Chavez ble dømt for kuppforsøk før han ble folkevalgt president. Også Nicaraguas president Daniel Ortega ledet en militant geriljagruppe – som nedkjempet Somozadiktaturet i 1979. I 1990 tapte han de første frie valgene – men er nå tilbake som president.

Også ofrene for terroristgruppenes aksjoner har ventet nesten 30 år på rettferdighet. Og utenlandske statsborgere hører med blant ofrene. Villaruel ramser opp en rekke land.

For at det ikke skal være noen tvil om Villaruels demokratiske sinnelag, erklærer hun at både diktatur og terrorisme er uakseptabelt. Men den nåværende regjeringen diskriminerer ved ikke å akseptere alle ofrene.

– Hun burde ikke vært her!
Uki Goñi er klar i sitt budskap når Liberaleren treffer ham i foajeen på Christiania teater. Han var ikke i salen da Villaruel holdt sitt innlegg, og avviste å sitte i panel med henne.

– Jeg var i tvil om jeg burde komme da jeg så at hun stod på programmet, og jeg lurte på hva Oslo Freedom Forum egentlig var for noe.

Han bare rister på hodet når jeg spør om 21 000 terroristaksjoner i regi av geriljagrupper på 1970-tallet. Hun påpekte i sitt foredrag at dette gjaldt ulike typer aksjoner.

– Hun anser utdeling av pamfletter som en terroristaksjon!

Han mener det blir feil å snakke om menneskerettighetsovergrep når det gjelder geriljagruppers terroristaksjoner.

– Det er stater som driver med overgrep mot menneskerettighetene. En terroristaksjon, en kidnapping og et drap er naturligvis forkastelig, men ikke å sammenligne med hva en stat kan gjøre.

Hun fremstiller det som om det var borgerkrig i Argentina, men det var det ikke. Det var et fåtall mennesker som ble drept av geriljagruppene.

Liberalerens lesere kan selv vurdere ved å lese om den skitne krigen i Argentina, f.eks på Wikipedia.

Uki Goñi var kritisk til Victoria Villaruel

Liberaleren dekket Oslo Freedom Forum 2011, og vil komme tilbake med flere artikler fra konferansen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer