Ukategorisert

Argentina: Fortelles bare halve sannheten?

Advokaten Victoria Villaruel var en av de mer omstridte gjestene på Oslo Freedom Forum 2011. Hun var en av dem som Latin-Amerika-Gruppene (LAG) demonstrerte mot onsdag. Uki Goñi, som Liberaleren skrev om tirsdag, var svært kritisk til at Villaruel ble invitert av OFF.

Victoria Villaruel presenteres ganske tydelig på OFFs hjemmeside. Hun sloss for å synliggjøre historiene til ofrene for terroristvirksomheten til flere geriljaorganisasjoner i tiåret fra 1969 til 1980. Hun mener at Argentinas nåværende regime gjør for lite for å at også denne delen av landets historie skal bli kjent for den oppvoksende slekt.

Victoria Villareal opplyste at en rekke geriljagrupper herjet Argentina på 1960- og 70-tallet, og to av dem nådde nasjonal relevans og hadde utstrakte internasjonale kontakter og samarbeid; Montoneros og ERP. Ifølge henne ville medlemmene av disse organisasjonene delta i vanlig politisk virksomhet, men fokuserte kun på terrorisme som virkemiddel.

Ifølge Villaruel forteller regjeringen bare halve historien. Geriljagruppenes ofre blir ikke anerkjent som virkelige ofre, på linje med diktaturets ofre. Rettssaker mot geriljagruppenes medlemmer fører ikke frem, og ofrene har ikke blitt tilkjent erstatning.

Istedet dukker tidligere medlemmer av terroristgrupperinger opp som folkevalgte ledere i land efter land. Et steg tilbake, ifølge Villaruel. Man kan argumentere med at terrorisme er en legitim aksjonsform for senere å oppnå politisk innflydelse. Isteden bør de unge læres opp til at demokrati burde handle om verdier og dialog.

Hvem snakker hun om? Liberaleren har sjekket noen av de politiske topplederne i Latin-Amerika: Blant de medlemmene av geriljagrupper som har dukket opp som politiske ledere, er Brasils nåværende president, Uruguays president, visepresidenten i Bolivia, og det er velkjent at Venezuelas president Hugo Chavez ble dømt for kuppforsøk før han ble folkevalgt president. Også Nicaraguas president Daniel Ortega ledet en militant geriljagruppe – som nedkjempet Somozadiktaturet i 1979. I 1990 tapte han de første frie valgene – men er nå tilbake som president.

Også ofrene for terroristgruppenes aksjoner har ventet nesten 30 år på rettferdighet. Og utenlandske statsborgere hører med blant ofrene. Villaruel ramser opp en rekke land.

For at det ikke skal være noen tvil om Villaruels demokratiske sinnelag, erklærer hun at både diktatur og terrorisme er uakseptabelt. Men den nåværende regjeringen diskriminerer ved ikke å akseptere alle ofrene.

– Hun burde ikke vært her!
Uki Goñi er klar i sitt budskap når Liberaleren treffer ham i foajeen på Christiania teater. Han var ikke i salen da Villaruel holdt sitt innlegg, og avviste å sitte i panel med henne.

– Jeg var i tvil om jeg burde komme da jeg så at hun stod på programmet, og jeg lurte på hva Oslo Freedom Forum egentlig var for noe.

Han bare rister på hodet når jeg spør om 21 000 terroristaksjoner i regi av geriljagrupper på 1970-tallet. Hun påpekte i sitt foredrag at dette gjaldt ulike typer aksjoner.

– Hun anser utdeling av pamfletter som en terroristaksjon!

Han mener det blir feil å snakke om menneskerettighetsovergrep når det gjelder geriljagruppers terroristaksjoner.

– Det er stater som driver med overgrep mot menneskerettighetene. En terroristaksjon, en kidnapping og et drap er naturligvis forkastelig, men ikke å sammenligne med hva en stat kan gjøre.

Hun fremstiller det som om det var borgerkrig i Argentina, men det var det ikke. Det var et fåtall mennesker som ble drept av geriljagruppene.

Liberalerens lesere kan selv vurdere ved å lese om den skitne krigen i Argentina, f.eks på Wikipedia.

Uki Goñi var kritisk til Victoria Villaruel

Liberaleren dekket Oslo Freedom Forum 2011, og vil komme tilbake med flere artikler fra konferansen.

22 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
norskgoy
11 years ago

Tja. Nå var vel to parter med, men også underlig å skrive at Montoneros og ERP nådde kontakter utenlands, med tanke på var den andre partneren i tangoen drev med (ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Condor).

Fernanda Zubillaga
Fernanda Zubillaga
11 years ago

Nå må dere slutte, Christensen! Vær så snill og sett deg inn i disse tingene før du gjør deg til talerør for propaganda og tull! Det finnes ingen skjult sannhet, eller ting som ikke har blitt snakket om, eller skjulte hemmeligheter som viser at diktaturet i Argentina egentlig er legitimerbart. Man kan gjerne ha forskjellig politisk ståsted, men dette dreier seg ikke om det. Og Wikipedia er ikke stedet å informere seg om slike ting. Alvorlig talt, ha litt respekt for mennesker og ting du tydeligvis vet lite om.

Fernanda Zubillaga
Fernanda Zubillaga
11 years ago

Det har jeg heller aldri gjort. Jeg har ganske god kunnskap om emnet, og er fullstendig klar over hele det politiske bildet i Argentina på 70 tallet. Det er det Victoria Villaruel mister. Og jeg bruker ikke hersketeknikker. Det er det du som gjør, synes jeg. Det er fint hvis du har kunnskaper om dette emnet, men det virker ikke slik på artikkelen din. Det er ikke alt som dreier seg om høyre og venstre, heller ikke i Latin Amerika. Og når du skriver slike artikler, så skal du tenke på at kanskje ikke alle som leser de har samme… Read more »

norskgoy
11 years ago

Joda, at dette ikke var mors beste barn er så. Men de oppstod ikke i et vakuum. Trippel A var f.eks i full aktivitet lenge før militærdiktaturet i 76 var et faktum, så både din og Villaruel fokus på terror før 76 er noe selektiv. Kanskje det trengs et ensidig fokus på disse, det vet jeg ei. Men det er ironisk at man må påpeke at Villaruel er demokratisk i sinnelag. Mens Goni…tja, der sies det lite. ———— Derfor jeg finner det litt merkelig å hevde at OFF sine deltakere, så er kun menneskerettigheter og frihet basisen, uten baktanker. Kan… Read more »

norskgoy
11 years ago

For min del kan man kalle det hva som helst, jeg er i den mening og tro at alle politiske avskygginger har sine sorte får som kommer frem under de rette forutsetninger. Men jeg vil også hevde de som sier «vi er i alle samme båt, og jeg er demokratisk» er noe som ikke skal taes for god fisk. Det være seg om personen sier at man er sosialdemokrat eller libertaner. For bilde som eksempel, så var den link her i en annen tråd til http://grenserforpolitikk.com/. Det er ironisk å se tekst på topp, samtidig med en høyrelogo, og samtidig… Read more »

Mohamed
11 years ago

Pleym skrev: «OFF tilbyr en bred plattform. Isteden for å bekjempe den, bør man delta.» ————Bekjemper hva da? Å reagere mot OFF er ikke det samme som å prøve å bekjempe OFF. Det skulle bare mangle at man reagerer mot OFF når de inviterer individer som Belisario Betancur og Victoria Villaruel. Hvorfor inntar du på vegne av OFF en offerrolle? Pleym skrev: «Diktatur er diktatur, uansett ideologisk eller annen begrunnelse.» ————Ja, du har helt og holdent rett. Diktatur er diktatur. Og den beste måten å bekjempe politisk ekstremisme og diktaturer er å bekjempe den som finnes i ens egen egen… Read more »

Fernanda Zubillaga
Fernanda Zubillaga
11 years ago

Jeg har aldri hevdet at Montoneros og ERP ikke tilhører venstresiden. Montoneros tilhørte venstresiden i det Peronistiske partiet, og kom i konflikt med Peron under hans siste regjering. Etter Perons død, da Isabel var president, utviklet Trippel A seg på peronistenes høyreside. Disse ifølge seg selv, bekjempet og utryddet all geriljaaktivitet innen 1976 (det sa Videla selv når han overtok makten), og herfra gjenstod bare en ideologisk kamp (ifølge juntaen). Den foregikk på den måten vi alle vet, og som vi fikk detaljene etter at juntaen trakk seg i 1983 og Alfonsin startet rettsforfølgelse av både juntaene og andre ansvarlige.… Read more »

Fernanda Zubillaga
Fernanda Zubillaga
11 years ago

Ser at hersketeknikkgreiene ble litt feil. Først sier jeg at jeg ikke synes jeg bruker hersketeknikk, så sier jeg du også bruker hersketeknikk. hehe, beklager. Men akkurat den delen av diskusjonen synes jeg blir litt søkt altså. Ser også at jeg skrev tvil med w, det var heller ikke meningen.

Pleym
Pleym
11 years ago

Jeg forsvarer ikke juntaen, det burde være ganske klart. Liberaleren er dedikerte forsvarere av menneskerettigheter og motstandere av både diktatur og autoritære regimer.

«Men ofrene til Villaruel var en motpart i en krig de selv hevder å ha ført.»

Dette utsagnet er ganske spesielt. Det vil si det samme som at når sivile blir drept i terroristaksjoner (som WTC) så er de egentlig aktører i en krig mellom to ideologiske retninger. Det kan du vel ikke mene?

Peronistenes rolle i argentinsk politikk er langt unna hva jeg og Liberaleren står for.

Fernanda Zubillaga
Fernanda Zubillaga
11 years ago

Nei. Det er ikke jeg som mener det. Jeg mener det helt motsatte. Det var ingen krig, og intet opprør som var nødvendig å slå ned på på den måten de militære gjorde det på. Det er de som forfekter den såkalte «Teorien om to demoner» om Argentinas siste diktatur, bl. annet Villaruel, som sier det. De sier at det var en krig, og fremstiller tilstandene som nærmest en borgerkrig. Dette er for det første helt feil, og for det andre, hvis de først sier det var en krig, så kan de ikke kalle aksjonene for terroristaksjoner, for da er… Read more »

Fernanda Zubillaga
Fernanda Zubillaga
11 years ago

En liten ting til, det er et fåtall av Villaruels ofre som er sivile. Det er stort sett militære, politi eller andre involverte på de militæres side i det politiske harske klimaet i årene før kuppet. Det taler kanskje for at de to motpartene anså seg for å føre en krig mot hverandre? Men igjen, da kan man ikke anse noen av partenes aksjoner som terroristaksjoner…..så det er ikke lett, dette her…

Pleym
Pleym
11 years ago

Interessant. For Goñi sa til meg at Villaruel forsøker å fremstille det som om det nærmest var borgerkrigslinjende tilstander i Argentina i årene før militærkuppet – noe han avviste på det sterkeste.

Men her sier du at det var to parter som nærmest «anså seg å føre en krig mot hverandre»

Jeg mener at hverken terroristenes familier eller militæroffiserenes familier er legitime ofre i en slik «krig». Jeg tror ikke på kollektiv skyld. Men ser at det er fristende å ramme den man ønsker å ramme ved å gå løs på vedkommendes næreste og kjæreste. Forkastelig.

Pleym
Pleym
11 years ago

«De sier at det var en krig, og fremstiller tilstandene som nærmest en borgerkrig. Dette er for det første helt feil, og for det andre, hvis de først sier det var en krig, så kan de ikke kalle aksjonene for terroristaksjoner, for da er de isåfall aksjoner mot motstanderen i en krig. Det blir som å si at den norske motstandsbevegelsen var terrorister. Så hele logikken i resonnementet blir helt feil. Ergo, og som du sier selv, det går ikke an å legitimere de militæres aksjoner (både før og etter kuppet) med at det var en krig, og samtidig si… Read more »

norskgoy
11 years ago

Vel, nå kan man vel ikke på hånden hjertet si at det ikke var et forspill som startet 10-20-30 år før militærdiktaturet var på plass i 1976.

Fernanda Zubillaga
Fernanda Zubillaga
11 years ago

Jeg synes det har vært interessant å diskutere med deg. Det er alltid fint å utvide horisonten. Jeg klarer ikke helt å forstå om du mener at jeg ikke er verdt å lytte til eller ikke. Men jeg synes at substansen i Villaruel sine meninger ikke gjør de verdt å lytte til. For ordens skyld, jo. Opptakten til kuppet i 76 begynte mange år før, med konflikten mellom Peron og den ene fraksjonen Montoneros i peronistpartiet (det er ikke alle montoneros som syntes vold er legitimt, da, det bør man også si,så kollektiv skyld må man være forsiktig med). Også… Read more »

Fernanda Zubillaga
Fernanda Zubillaga
11 years ago

Det tror jeg vi alle kan være enige om. Og at alle, på alle sider, har mulighet til å anmelde og få sin sak rettsbehandlet ved en domstol, er en fordel. En rettsstat vil alltid gi en tryggere ramme for sine borgere enn et diktatur. Du får ha en riktig god helg og en god 17. mai.

Fra arkivet