Ukategorisert

Eiendomsrettigheter har lav verdi

Fire av ti midtnorske småbarnsforeldrer mener at det bør være røykeforbud i private boliger.

Det er Adresseavisa som har utført undersøkelsen.

Det er utrolig at så mange borgere gir blaffen i den private sfære, i privat eiendom. Det er borgerne som må ta avgjørelser i eget hus, i egen leilighet. Det er eierne som må bestemme om det skal være lov å røyke eller ikke.

Trøsten er at i ny nasjonal tobakksstrategi for perioden 2011-2015, vil det ikke bli fremmet slike forslag. Helsedirektoratet vil sannsynligvis for økt aldersgrense og bevillingsordning på tobakksproduktene, uten at dette er reguleringer som Liberaleren forsvarer.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv