Ukategorisert

Mye skattefinansierte penger på helse

Politikere som ønsker ekstreme skatte- og avgiftslettelser, må gripe fatt i utgifter på helse.

Ansvar for egen helse, er en setning mange liberalister bruker jevnt og trutt.

De totale helseutgiftene var om lag 229 milliarder kroner i 2009, ifølge foreløpige beregninger. Det tilsvarer 47 350 kroner per innbygger, og inkluderer både offentlige og private helseutgifter, skriver Statistisk sentralbyrå på eget nettsted.

Målt i faste priser, har den gjennomsnittlige veksten i totale helseutgifter vært om lag 2,4 prosent de siste ti årene frem til og med 2009. Til sammenligning var tilsvarende vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) 1,7 prosent.

USA bruker klart mest på helse målt som andel av BNP. I 2007 brukte de 15,7 prosent av BNP på helse, etterfulgt av Frankrike, som brukte 11 prosent. Norge befant seg på OECD-snittet, med 8,9 prosent. Mexico har lavest BNP-andel av OECD-landene, med 5,9 prosent, ifølge SSB.no.

Mest lest

Arrangementer