Ukategorisert

Utfordring til Lien og Asheim!

Bruk videohilsningene til nytenking, også i forhold til eget program og egen politikk.

Fremskrittspartiet, ved Tord Lien, og Unge Høyre, ved Henrik Asheim, sender hilsninger til hverandre på YouTube.com. Faktisk fascinerende, selv om det ikke kommer så mye ny skolepolitikk fra de to herrene.

I de neste episodene vil Liberaleren oppfordre de omtalte politikerne om å ta litt av i forhold til partiprogrammene. Kom med utfordringer der målsetningen er å skape større debatt, utfordringer som kan gi skolepolitikken en fullstendig kursendring. I de siste årene har SV kommet Høyre og FrP litt i møte i skolepolitikken. Det betyr at også på dette området er det en stor grad av enighet mellom partiene. For å være litt flåsete er det mulig å si at kun nyanser skiller partiene i skolepolitikken.

Elevene fortjener politisk nytenking.

Noen utfordringer til Tord Lien og Henrik Asheim:
-Hvordan øke antall private skoler?
-Muligheter for å ta utbytte for private skoler?
-Større valgfrihet for elevene i valg av fag.
-Eliteskoler?
-Antall år i skolen for elevene?
-Desentraliserte forhandlinger mellom skoleeier og ansatte.

Dersom Tord Lien og Henrik Asheim tør å tenke nytt i skolepolitikken, vil Liberaleren fortsette å dekke hilsningene som blir publisert på Youtube.com.

Tords hilsning til Henrik.

Henriks hilsning til Tord.

Mest lest

Arrangementer