Ukategorisert

Hvem får rett?

Samferdselsministeren lover å redde liv, mens forsker Dagfinn Moe mener ordningen har liten effekt.

Kongen i statsråd har fastsatt forskrift om endringer i forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning.

Prikkbelastningsordningen ble innført 1. januar 2004. Ordingen omfatter overtredelser som er enkle å konstatere og som er så alvorlige at de ligger opp mot grensen for inndragning av førerkort. Bilister som får åtte prikker eller mer i løpet av tre år, mister føreretten for seks måneder.

Etter revideringen vil såkalte uerfarne førere, det vil si førere som er i den toårige prøvetiden alle må gjennom når de tar sertifikat, få dobbel prikkbelastning. Nok et bevis på en lov/forskrift som blir utvidet ettersom originalen ikke hadde ønsket virkning.

–Den nye ordningen vil redde flere liv, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, ifølge Regjeringen.no.

Ifølge et lite oppslag på NRK.no, har forskere liten tro på samferdselsministeren.

Sannsynligvis får forskerne rett, fordi sannsynligheten for å bli tatt er like stor selv om saken har vært innom Kongen i statsråd.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
IvarE
IvarE
10 years ago

«Den nye ordningen vil redde flere liv». Jaddd-aaa.
Uttalelsen viser vel lite annet enn statsrådens grad av bakkekontakt. (Ikke at noen mistenkte henne for bakkekontakt tidligere heller, men…)

Morten
Morten
10 years ago

Det bør bli lettere å miste førerkortet. Å kjøre bil er ikke en menneskerett. Ei heller å sette andre menneskers liv og helse i fare ved uvettig kjøring. Så vet jeg at mange herrer føler at de er så «flinke» til å kjøre bil at de kan bryte veitrafikkloven etter eget godtbefinnende, til svar kan jeg kun si at jeg ikke er villig til å sette mitt eller mine egnes liv og helse på spill for å værne om noen litt for velvokste ego.

Anonym
Anonym
10 years ago

Slik det er i dag mister folk ofte lappen uten noen god grunn, så lenge myndighetene har total paranoia og ikke håndhever dette på en korrekt måte bør det ikke bli lettere å miste lappen. F.eks. mister man lappen for en joint på gaten. Latterlig.

Røy
Røy
10 years ago

Det e heilt rektigt av samferdsleministaren, men ho går’kje langt nok. Korfor kan dei ikkje berre gje åtta prikkar med ein gong for første overtredelse av fartsgrensa eller andre lovar, så får me dei forferdelege verstingane ut or trafikken med ein gong ôg? Og ta frå dei førarkortet permanent, så e det berre dei så køyra med varsemd att etter kort tid, det e’kje berre lurt det e kjempelurt. Og dei kan ôg ta førarkortet frå dei så røyka joint eller spela høg musikk eller gjer uttrykk for politisk ukorrekte meiningar, då e me på veg mot eit godt inkluderande… Read more »

IvarE
IvarE
10 years ago

Røy: Ho må nokk ha ei gjønøgång fyrst!
Me sko allå gje ho ei o’ntli gjønøgång, ikkje sant?

IvarE
IvarE
10 years ago

😀

Fra arkivet