Ukategorisert

Hvem får rett?

Samferdselsministeren lover å redde liv, mens forsker Dagfinn Moe mener ordningen har liten effekt.

Kongen i statsråd har fastsatt forskrift om endringer i forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning.

Prikkbelastningsordningen ble innført 1. januar 2004. Ordingen omfatter overtredelser som er enkle å konstatere og som er så alvorlige at de ligger opp mot grensen for inndragning av førerkort. Bilister som får åtte prikker eller mer i løpet av tre år, mister føreretten for seks måneder.

Etter revideringen vil såkalte uerfarne førere, det vil si førere som er i den toårige prøvetiden alle må gjennom når de tar sertifikat, få dobbel prikkbelastning. Nok et bevis på en lov/forskrift som blir utvidet ettersom originalen ikke hadde ønsket virkning.

–Den nye ordningen vil redde flere liv, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, ifølge Regjeringen.no.

Ifølge et lite oppslag på NRK.no, har forskere liten tro på samferdselsministeren.

Sannsynligvis får forskerne rett, fordi sannsynligheten for å bli tatt er like stor selv om saken har vært innom Kongen i statsråd.

Mest lest

Arrangementer