Kommentar

Latterlig argumentasjon fra kulturtopp

Det er latterlig at Svein Arne Tinnesand, leder i Norsk Bibliotekforening, lattergjør liberalister som vil privatisere bibliotektjenesten.

Tinnesand har skrevet et debattinnlegg, et innlegg som er publisert på Dagbladet.no. I innlegget blir politikere i Fremskrittspartiets Ungdom kalt for kunnskapløse.

Dersom Svein Arne Tinnesand tror politikerne legger så mye i folkebiblioteket som han fremhever i innlegget, bør han ta seg en tur i et kulturstyre i en alminnelig norsk kommune. Det er politikere i slike utvalg som følger opp bibliotekloven, en lov som er vedtatt av Stortinget. For de fleste politikere er folkebiblioteket kun én av mange kommunale virksomheter.

Liberalister mener det er uheldig at staten er aktør innen konkurranseutsatte områder, fordi staten også er regulator og premissgiver for konkurransen. Staten kan dermed gi seg selv fordeler, noe biblioteket er et eksempel på.

Dersom kritikken fra Svein Arne Tinnesand skal være troverdig, bør kulturtoppen kritisere ungdomsorganisasjonen for å være inkonsekvent. FpU ønsker et fritt marked på kultur, men reguleringer innen området kunnskap, for å gi Svein Arne Tinnesand ett hint om hva det er mulig å ta FpU på.

Svein Arne Tinnesand, din kritikk mot FpU står til stryk!

Tags:

Mest lest

Arrangementer