Ukategorisert

AUF anmelder lederen i Oslo FrP

Det er når de mest ufyselige meninger kan ytres at ytringsfriheten er mest verdifull.

At holdninger som faktisk eksisterer kommer frem i lyset gjennom offentlige debatter, er helt nødvendig for å kunne debattere grunnlaget for holdningene.

AUF bør takke FrPs Christian Tybring-Gjedde, ikke anmelde han. Tybring-Gjedde er et klassisk bevis på at mange nordmenn lider av fremmedfrykt.

Det var TV2 som meldte at AUF anmelder Christian Tybring-Gjedde for rasisme. En håpløs henvendelse til politiet som ikke vil få konsekvenser for Tybring-Gjedde som er leder i Oslo FrP. En del fremskrittspartipolitikere har ufyselige holdninger og meninger i innvandringspolitikken, men det er ikke straffbart.

Mange i Fremskrittspartiet har nøyaktig samme syn som Christian Tybring-Gjedde, noe som kommer klart og tydelig frem i dokumentet innvandrings – og integreringsmeldingen som FrP la frem i 2007. Har Christian Tybring-Gjedde gjort noe ulovlig, vil det få konsekvenser for Siv Jensen & co. At Fremskrittspartiets innvandringspolitikk skal bli ulovlig i Norge, er helt utenkelig.

AUF, fullstendig skivebom!

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
10 years ago

Mye bedre å få trollene fram i lyset enn å hindre dem i å ytre seg. Direkte oppfordringer til vold mener jeg kanskje bør være forbudt, men det meste annet er jeg sterkt tvilende til om det skal være noen restriksjoner på-

Gullstandard
10 years ago

Tybring-Gjedde «lider» ikke av fremmed»frykt». Han har en grunngitt motvilje mot de samfunnsendringene som muslimsk innvandring fører til, og en grunngitt pessimisme for hva denne fører til på sikt. Han hevder at de dramatiske forskjellene mellom kulturen i de fleste muslimske land, og vår egen er så stor at de ikke kan gå overens. Endelig hevder han at de folkevalgte er sterkt å klandre fordi de ignorer disse navngitte problemene, og at de aktiv bidrar til at de skal bli ennå større. Ingenting av dette er en lidelse eller fobi. Man kan være uenig eller enig i hans virkelighetsbeksrivelse, men… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Editor
10 years ago

Spørsmålet er hva som ligger i islam, og hva som er misforståelser i religionsutøvelsen fra muslimer.

Et annet spørsmål er om samfunnsendringene er reelle eller innbilte, og hvor store de eventuelt er.

Skaper man problemer av noe som ikke er problemer?

Eksempelvis: Er kjønnslemlestelse et problem for den som blir utsatt for overgrepet – eller for hele samfunnet?

Hva er fremmedfrykt og hva er fremmedfiendtlighet?

Erik N
Erik N
10 years ago

Det er trist at det er slik kulturell og moralsk relativisme her i landet. Enkelte kulturer er faktisk betraktelig bedre enn andre. Hele konseptet aa skulle anmelde noen for rasisme og ogsaa absurd, for virkeligheten er i seg selv rasistisk. Menneskeraser er svaert forskjellige naar det gjelder evne til aa handle rasjonelt, kontra aa handle basert paa instinker og foelelser, slik de mindre siviliserte gjoer. Det finnes selvfoelgelig individuelle unntak innenfor alle raser, men. Uansett, all aere til mennesker som toer staa opp for det gode, fremfor aa la seg kneble av politisk korrekthet. Her er en morsom samtale mellom… Read more »

anonym
anonym
10 years ago

Først, skikkelig bra at Bjørn Magne Solvik / Liberaleren gir et sterkt forsvar for ytringsfriheten.

Men jeg har lyst til å komme med en kort kommentar til følgende:

«Nye kulturer i den såkalte norske kulturen er og har vært en berikelse.»

Dette er et subjektivt syn, som ikke alle liberalister deler. Liberalisme er ikke synonymt med kulturrelativisme.

Å være kritisk til masseinnvandring (innvandringskritisk) har heller ikke nødvendigvis noe med «frykt» eller «fiendtlighet» å gjøre. Det kan være en rasjonell konklusjon man er kommet frem til etter å tenkt nøye over saken, og veiet for og imot.

anonym
anonym
10 years ago

Det jeg forsøker å si er at liberalisme kommer i mange former.

I den tredje verden er demokrati, personlig frihet og liberalisme sjeldenheter. Det er derfor slett ikke innlysende at masseinnvadring derfra, vil bidra til et mer liberalt samfunn i Norge.

Tvert imot er kanskje en viss illiberalitet (i spørsmålet om masseinvandring) en nødvendig forutsetning for å opprettholde et liberalt samfunn i vår del av verden, paradoksalt som det kan høres ut.

Det er logisk/intellektuelt tiltrekkende å være konsekvent liberalistisk i alt. Men hva hvis ultraliberalisme (åpne grenser etc.) ikke er bærekraftig på sikt?

anonym
anonym
10 years ago

I forhold til de fleste partier i den tredje verden, eller den typiske innvandrer i Groruddalen, må vel Frp / Tybring-Gjedde kunne sies å representere liberale verdier.

Vi lever i en global verden og bør sette ting i perspektiv deretter.

Men innvandringspolitikken til Frp er som du sier ikke spesielt liberal.

Stensrud
Stensrud
10 years ago

Vedr. AUF`s anmeldelse: Jeg vil gjerne gi en kommentar til disse uttalelsene som her er gitt. Jeg mener at denne anmeldelsen skyter helt over mål! Først må man jo undersøke sannhetsgehalten i disse eksemplene som nevnes av Tybring-Gjedde. Jeg bor ikke selv i Groruddalen, men jeg kjenner folk som bor der. De har problemene tett innpå seg hver dag, og kan fortelle akkurat de samme episoder, og enda flere groteske opplevelser som ikke Tybring-Gjedde har nevnt! Dette er faktisk opplevd av folk som bor i Groruddalen, og de kan bevitne og bekrefte dette! Går det ikke an å snakke med… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Hvis Tybring-Gjedde har mange meningsfeller i de utfordringene han beskriver i Groruddalen – og mange også er enige i FrPs løsninger – ja, da vil FrP få mange stemmer der både ved kommunevalget i september og stortingsvalget i 2013. Hvis mange er enige i at det er utfordringer i Groruddalen,men mener at andre partier har langt bedre løsninger enn FrP, ja da vil ikke FrP få så veldig mye større oppslutning i dette området. Snarere tvert imot. Da vil andre partier gjøre det bedre. Så får vi se. En ting er å være enig i at Groruddalen har utfordringer. Noe… Read more »

anonym
anonym
10 years ago

Pleym, I denne sammenhengen spiller det jo også en viss rolle at Norge ikke har en fri uavhengig presse, men et ensrettet medielandskap. En forutsetning for et velfungerende demokrati er jo at pressen står fritt til å formidle de nyhetene de vil, og at det er et bredt meningsmangfold i det offentlige ordskiftet. Når folk stemmer ved valg, så er det jo på grunnlag av informasjonen de har tilgjengelig. Artikkelen til Jan Arild Snoen om voldtektsstatistikken i Oslo illustrerer godt dagens situasjon. Snoens bloggpost er ikke bare ti ganger mer analytisk enn det et samlet norsk pressekorps med alle sine… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Jeg er enig i at medstrømsmedia er feige, og opptatt av kjendiseri mer enn hva som faktisk skjer i samfunnet.

Men folk er ikke bare opptatt av fakta. Tillit til løsninger, partier og personer er også avgjørende.

Det er ikke sikkert at FrPs løsninger har like stor tillit som at partiet får frem fakta rundt problemene. For hvilke løsninger partiet foreskriver kan også påvirke hvilke fakta partiet bringer til torgs.

anonym
anonym
10 years ago

Nei da, mange ting spiller inn som du sier. Men for de fleste velgere er fakta, ihvertfall indirekte, avgjørende for hvordan de stemmer. Politikk dreier seg jo ikke bare om fremtidsløfter og utopiske ideologiske mål, selv om det kan virke slik av og til. Hvis et parti feks hevder at masseinnvandring fra den tredje verden er gunstig for norsk økonomi, og noen stemmer på et parti utifra det, ligger det jo en viss forventning fra velgerens side om at det partiet hevder faktisk er sant og kan underbygges med fakta. Jeg er enig med deg i at partier som regel… Read more »

Henrik
Henrik
10 years ago

Dette er latterlig. Det er åpenbartikke straffbart å komme med slike ytringer. Det rekkerå vise til Grunnloven § 100, som rasismeparagrafen må tolkes i samsvar med!!

Fra arkivet