Notiser

Zelaya hjem til Honduras

I 2009 ble Manuel Zelaya avsatt som president i Honduras. Høyesterett og kongressen kom til at han på grunlovsstridig vis hadde forsøkt å endre grunnloven – for å fjerne begrensningen om at presidenten ikke kunne gjenvelges. Zelaya ble landsforvist. Nå har Colombia og Venezuela fått til en avtale mellom sittende president Porfirio Lobo og Zelaya, om at sistnevnte og hans statsråder kan vende hjem og bedrive vanlig politisk virksomhet. Også for å endre grunnloven. så lenge det gjøres på korrekt måte, skriver The Economist.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer