Notiser

Forslag om karakterer i barnetrinnet

Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Peter Skovholt Gitmark har fremmet et forslag om å åpne for et forsøk med muntlige karakterer i 7. klasse på barnetrinnet.

Bakgrunnen og forslaget fra Høyre-politikerne er publisert på Stortinget.no.

Forslaget fra stortingsrepresentantene er rimelig moderat ettersom Høyre har programfestet å innføre karakterer fra 5. klasse i norsk skole.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
10 years ago

Etter min mening burde barn få være barn, og man kan vente med å innføre karakterer i offentlig skole til ungdomsskolen, eller til og med videregående, synes jeg. På den annen side er jeg tilhenger av at dette skal være noe foreldre og barn velger sammen. Det burde ikke være staten som bestemmer, men hver enkelt skole. Dersom en større del av skolemarkedet var privat, og disse skolene kunne bestemme dette med karakterer selv, ville man fått mer variasjon. Hva slags karakterer folk får, og selve karaktersystemet viser ikke nødvendigvis hvor god en skole er til å formidle kunnskap, og… Read more »

Fra arkivet