Notiser

Forslag om karakterer i barnetrinnet

Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Peter Skovholt Gitmark har fremmet et forslag om å åpne for et forsøk med muntlige karakterer i 7. klasse på barnetrinnet.

Bakgrunnen og forslaget fra Høyre-politikerne er publisert på Stortinget.no.

Forslaget fra stortingsrepresentantene er rimelig moderat ettersom Høyre har programfestet å innføre karakterer fra 5. klasse i norsk skole.

Mest lest

Arrangementer