Ukategorisert

Ole Ivars bryter likestillingsloven

Likestillingsombudet kritiserer medlemmene i dansebandet Ole Ivars som søker etter mannlig sjåfør.

Det er Ostlendingen.no som forteller historien om et misfornøyd ombud. Uansett bakgrunn for annonsen fra dansebandet, bør politikere og byråkrater holde munn.

Likestillingsloven er makkverk som gir redusert frihet på en rekke felt.

Ole Ivars har forresten en veldig god forklaring på annonsen; nemlig en tøff jobb med mye rigging av tungt utstyr.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. Det er et ombud politikerne bør legge ned.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
André
André
10 years ago

Diskrimineringslover må være noe av det desidert frekkeste.

piris
piris
10 years ago

Enkelte lover funker ikke

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Vi lever i en tid og i et land preget av overfallsvoldtekter, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, moralpoliti, jødehets og bortforklaring av alvorlig kriminalitet av bekvemmelighetshensyn. Det burde altså være nok å gripe fatt i, både for rødfeminister og deres skattefinansierte representanter. Når de allikevel velger å prioritere annerledes, kan vi bare ta det til etterretning.

Fra arkivet