Ukategorisert

Ole Ivars bryter likestillingsloven

Likestillingsombudet kritiserer medlemmene i dansebandet Ole Ivars som søker etter mannlig sjåfør.

Det er Ostlendingen.no som forteller historien om et misfornøyd ombud. Uansett bakgrunn for annonsen fra dansebandet, bør politikere og byråkrater holde munn.

Likestillingsloven er makkverk som gir redusert frihet på en rekke felt.

Ole Ivars har forresten en veldig god forklaring på annonsen; nemlig en tøff jobb med mye rigging av tungt utstyr.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. Det er et ombud politikerne bør legge ned.

Mest lest

Arrangementer