Ukategorisert

Vil legge ned fylkeskommunen

Bare Høyre støtter FrP-forslaget.

Da Kommunal- og forvaltningskomiteen behandlet Fremskrittspartiets forslag om å legge ned fylkeskommunen, var det kun FrPs og Høyres representanter som stemte for forslaget. Det betyr at et stort flertall på Stortinget ønsker en ineffektiv offentlig sektor med tre forvaltningsnivå. Det er skattebetalerne som får regningen.

Det er mulig å legge ned fylkeskommunen uten negative konsekvenser for borgerne. Politikerne kan på en enkel måte overføre oppgaver til kommuner, samt privatisere oppgaver. Det er privatisering som gir stor gevinst for skattebetalerne.

Mest lest

Arrangementer