Notiser

Klimaflyktninger i 1789

I disse flomtider kan det være på sin plass å minne om Storofsen i juli 1789, som kom som følge av sen snesmelting i fjellet, og en usedvanlig kald vinter. Flommen førte til at også nordmenn ble klimaflyktninger. Folk fra Gudbrandsdalen og Østerdalen «emigrerte» til Målselv og Bardu i Troms. Les mer.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Ståle Snipsøyr
Ståle Snipsøyr
10 years ago

Hadde en sak om dette i pinsen på FB..Media hauser opp dette på en måte som får det til å høres ut som om denne flommen er den første i historien. Til alt overmål skjedde storofsen under det vi kaller den lille istid. Klima hysterikerne liker å si at global warming..fører til ekstremvær. Under den lille istid..(ca. 1400-1800) har de fleste rekordene hva gjelder ekstremvær blitt satt. I de dager storofsen herjet..var jo disse dalførene relativt tynt befolket..Men tenk en slik flom i dag? Akkurat det samme hvis vi går til Bangla Desh..Har alltid vørt et utsatt område..men grøderikt og… Read more »

Fra arkivet