Ukategorisert

Riktig å granske flykjøpet

Noen mener det er oppsiktsvekkende at SVs stortingsgruppe enstemmig har vedtatt å be Riksrevisjonen granske prosessen frem mot vedtaket om å kjøpe nye jagerfly. Men vedtaket er bra, det.

Noen trodde det var fri og rettferdig konkurranse mellom svenske og amerikanske produsenter av jagerfly. Men spørsmålet er om Norge noensinne hadde noe annet valg enn å kjøpe av vår NATO-allierte og Europas sikkerhetsgarantist.

Imidlertid har regningen for flyene stadig steget, uten at noe fly er kommet lenger enn konstruktørenes tegnebrett. Aftenposten skriver: «I 2008 forutsatte de rødgrønne partiene på Stortinget en «klar øvre kostnadsramme» på 42 milliarder for å velge JSF. Denne kostnadsrammen er allerede sprengt med 30 milliarder. Samtidig frykter flere forsvarseksperter at driftsutgiftene for flyene vil overstige alle anslag fra Regjeringen.»

Og: «- SV har vedtatt enstemmig å gå for forhåndsrevisjon av kjøpet ved hjelp av Riksrevisjonen. Er det noe den rødgrønne regjeringen ikke trenger, så er det å bli husket for en mulig fremtidig milliardskandale, sier Langeland.»

Det er mulig at Norge trenger nye fly, for å overvåke de store havområdene, for å hindre krenkelser, rovfiske etc. Men dette blir det dyreste statlige flykjøpet noensinne. Spørsmålet er om pengene er brukt riktig, og om premissene for vedtaket tåler dagens lys. Er Stortinget ført bak lyset? Får vi som skattebetalere – og vår efterkommere – valuta for pengene?

SV kan ikke alene be Riksrevisjonen iverksette granskning. Det kreves en flertallsmerknad i Stortinget. Men de kan være på god vei. FrP fremmer et nesten likelydende forslag. Høyre handler på refleks, og vil stemme imot. Da er det ikke nok om Venstre og KrF stemmer for. SV er nødt til å gå den tunge veien og overbevise regjeringen.

Det kan sikkert oppfattes som oppsiktsvekkende at SVs stortingsgruppe gjør et slikt vedtak, som kan oppfattes som en kritikk av den regjeringen SV er deltager i. Men SV har den samme rett som de andre partiene til å utforme politikk som de så søker å skaffe flertall for. All politikk er ikke vedtatt når valgprogrammet for en fireårsperiode vedtas. Og SV har latt det gå en uke fra vedtaket ble gjort, til det ble kjent. Det har med andre ord vært tid til å informere regjeringspartnerne. For SVs del får man håpe de har gjort det.

SVs hensikt er todelt; å finne ut om Stortinget hadde riktig beslutningsgrunnlag – og å hindre lignende milliardsprekk i fremtiden. Begge deler er prisverdig.

Så får vi håpe at SV vil være like påpasselig med å hindre budsjettsprekk i andre saker enn de som angår Forsvaret.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer