Ukategorisert

Det skal bli enklere å pusse opp bad

Mette Strand Nilsen er én av mange som har fått kjenne byråkratiets pris. Nå lover statsråd Liv Signe Navarsete forenklinger.

–Unntak for søknadsplikten for våtromsarbeid i eksisterende bygg skal gjøre det enklere og billigere å pusse opp bad, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til Regjeringen.no.

I 2010 ble det påbudt å søke om å få pusse opp badet. Papirmøllen gjorde prosessen vanskelig og kostbar, og det har politikerne endelig funnet ut.

Å pusse opp i eget hus og på egen eiendom, bør stort sett være helt uproblematisk for de aller fleste av oss.

Mest lest

Arrangementer