Ukategorisert

Vil forby barnefotball

Ole Dyrstad, tidligere spiller på Lillestrøm og tidligere trener/sportslig leder i Lyn, flirte rått da skribenten fortalte om forslaget fra Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

–Noen politikere uttaler seg om ting dem overhode ikke har peiling på. Barnefotball er lek. Barnefotball forebygger fedme og inaktivitet, noe som etter hvert har blitt et samfunnsproblem, sier Ole Dyrstad til Liberaleren.

Ole Dyrstad er nå sportslig leder i HT & IF og nestleder i Finnmark Idrettskrets. Han vil senere i år motta Finnmark fylkeskommunes kulturpris for 2011. Han har jobbet mye med barneidrett og barnefotball.

Det ble i dag kjent at Kjersti Toppe mener det bør være ulovlig å ha små barn på fotballag. For å få det slik hun ønsker, vil hun bruke statsstøtten som pressmiddel. Dette skriver Aftenbladet.no.

Statsstøtten
Liberaleren har overhode ikke noe imot at politikerne kutter støtteordninger til idrettsbevegelsen. Det beste hadde vært en liberalistisk spillpolitikk, uten politiske reguleringer. Kjersti Toppe står ikke for et sånt alternativ.

Å gjøre dramatiske endringer med dagens støtteordninger som kun skal straffe fotballklubber, er vanskelig. Dagens tildelinger er rimelig generelle til organisasjoner som driver med flere aktiviteter og mye penger går til anlegg som mange nyter godt av. Å straffe fotballklubber med nåværende system er svært vanskelig, om ikke helt umulig.

Kjersti Toppe vil bekjempe fedme og inaktivitet. Hennes forslag medfører mindre aktivitet for barn og ungdommer, ikke mer. . Foreldrer og foresatte har et betydelig ansvar. Politikerne bør sørge for at ansvaret blir plassert der det skal være.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer