Ukategorisert

Hurtigruten = subsidier til cruisetrafikk og havner

«Hurtigruten – minutt for minutt» på NRK2 har vært en suksess for NRK.

Den lange sendingen bør gi store deler av befolkningen kunnskap om Hurtigruten ASA, et selskap som mottar betydelig med skattefinansierte overføringer for kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen. De som fulgte sendingen fikk se at hurtigruten først og fremst er en turistmaskin, noe som betyr at politikerne subsidierer cruisetrafikk.

Ettersom Hurtigruten ASA i avtalen med staten er pålagt anløp langs kysten, er subsidiene også skattefinansiert støtte til havnene på strekningen Bergen – Kirkenes. Uten hurtigruteanløp er det mange havnekasser, som er underlangt kommunene, som ville slitt økonomisk.

Overføringene til Hurtigruten ASA er gammeldags distriktspolitikk som fortrenger aktører som ikke mottar skattefinansiert støtte.

Mest lest

Arrangementer