Ukategorisert

Kulturministeren gir blaffen i avtalefriheten

Betalingskanalene og økt konkurranse om TV-seerne har bidratt til et bedre tilbud for befolkningen.

Regjeringens forslag om listeføring av viktige sportsbegivenheter betyr mer politisk støtte til medieaktører som allerede blir støttet av politikerne gjennom gode rammevilkår. NRK et ett eksempel på grunn av lisensordningen. TV2 er ett annet eksempel på grunn konsesjonen, altså avtalen mellom staten og konsernet.

Anniken Huitfeldt beviser med dette forslaget, et forslag som er publisert på Regjeringen.no, at hun gir blaffen i avtalefriheten.

Høringsfristen er satt til 24. september 2011.

At politikerne setter enkelte idretter foran andre er velkjent, men det forblir betenkelig.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer