Ukategorisert

H-ordfører i Bærum med kollektiv straff

Arrangørene av helgens Extrema-festival i Bærum samarbeidet med politiet for å hindre narkotikabruk på festivalen. 2% av deltagerne ble likevel tatt for besittelse. Nå vil Høyres ordfører i Bærum, Odd Reinsfelt, utsette fremtidige festivaldeltagerne for kollektiv straff.

182 festivaldeltagere ble tatt av politiet, efter at arrangøren ifølge politiet selv hadde fulgt alle anbefalinger for å hindre bruk og omsetning av narkotika. Selv om tallet er tredoblet fra ifjor representerer det ikke mer enn 2% av det totale deltagertallet.

Ingen skal si at ikke deltagerne var advart på forhånd. Arrangørene hadde informert om hvilke tiltak som ville bli iverksatt i samarbeid med politiet. Når 182 deltagere likevel tar sjansen på ikke å bli tatt, er dét et ansvar den enkelte selv bør bære.

Ordfører Odd Reinsfelt og H-politikere Toril Heggen vil likevel at Bærum for fremtiden ikke skal huse festivalen. De som er blitt tatt blir straffeforfulgt. De som ikke har gjort noe galt, og som kunne tenke seg å delta på fremtidige festivaler skal ifølge Bærumsordføreren og Toril Heggen straffes. Dette er en form for kollektiv avstraffelse som Liberaleren tar sterk avstand fra.

Heldigvis deler samtlige ungdomspartier Liberalerens syn, ifølge en artikkel i Aftenposten.
Den som trodde Høyres ideologi tar utgangspunkt i enkeltmennesket må tydeligvis tro om igjen. Heldigvis er Unge Høyre mer prinsippfaste. Vi får sette vår lit til Henrik Asheims disipler i fremtiden.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Knut Johannessen
10 years ago

Også en med fremtiden bak seg, støtter Liberaleren i dette synet.

Anonym
Anonym
10 years ago

Reinsfelt er norgest lengstsittende ordfører, og Høyres narkotikapolitikk er ikke særlig tolerant.

I Nederland har man i stedet for politi en stand der folk kan få pillene sine testet, for å se om de er farlige. Og er det dødelige piller på markedet, som det har vært i Norge, bytter myndighetene dem inn i ekte MDMA (ecstasy).

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Det ikke å få gå på festival i Bærum kan hverken i straffelovens eller menneskerettighetenes forstand oppfattes som straff. Denne ordbruken er således absurd. Jeg kan heller ikke se at det er hverken illiberalt eller intolerant å hindre mennesker i å bryte loven; lovbrudd som i de fleste tilfeller medfører store merkostnader for samfunnet iform av rusavvending og annen behandling. Jeg kan godt være med på at narkotikapolitikken i Norge står noe tilbake å ønske hva resultater angår, men det at en lov ikke blir håndhevet etter hensikten, er ikke i seg selv et argument for at loven bør oppheves.… Read more »

Knut Johannessen
10 years ago

Eivind Knudsen: Forklar meg gjerne hvordan man hindrer mennesker i å bryte loven ved å nekte Extrema å bruke Kalvøya? Er det slik at narkotikabruken da blir borte? Eller flytter den seg kanskje til steder der politiet ikke normalt ferdes. Som private fester f. eks. Hvilket problem har du da løst? Det synlige? Da burde vi kanskje stenge Karl Johan?

Anonym
Anonym
10 years ago

Denne konstante sammenlikningen mellom legalisering av narkotika og legalisering av voldtekt viser hvor lite mange har forstått.

90% av narkotikabruk er like uproblematisk som 90% av bruk av alkohol. Det er ingen god grunn til at det skal være kriminellt.

norskgoy
10 years ago

Kan jo se noe av det samme i Oslo idag, og Plata. er ikke måte på hvor glad sosialsjefen var for å ha ryddet Plata.

Fra arkivet