Ukategorisert

Startskuddet for sommerpatruljen

I dag startet nok en sommerpatrulje i regi av LO.

LOs sommerpatrulje skal i år sjekke 5 000 bedrifter med tanke på rettighetene til sommeransatte. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm var med da patruljen besøkte Bokhandel i Universitetsgaten i Oslo.

For liberalister er avtalefriheten helt sentral. Friheten til å inngå avtaler tilhører individet. LO forsvarer ikke denne friheten. Dersom hvert enkelt individ inngår egne avtaler vil fagforeningene miste noe av sin misjon. Derfor bruker LO betydelig med ressurser på sommerkampanjen som etter hvert har blitt en tradisjon.

Liberaleren er én av dem som ikke ønsker LOs sommerpatrulje hell og lykke på ferden.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
norskgoy
10 years ago

wtf…noe så dumt at f.eks 16-åringer får hjelp å kreve en skikkelig kontrakt, hvis det i hele tatt er en kontrakt med i bilde.

norskgoy
10 years ago

Nei de har jo det umoralske formålet å påse at lovverket følges ovenfor unge arbeidstakere. Slikt skal man ikke ha noe av.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
10 years ago

norskgoy –

Det er sommerpatruljens uttalte formål; i tillegg vil kyniske meg hevde at den har et par formål til:

a) Drive rekruttering til en interesseorganisasjon i de potensielle medlemmenes arbeidstid, (Med andre ord: mens de burde jobbet, ikke hørt på LO-rekrutterere) og:

b) Søke å forhindre at ikke-medlemmer fremstår som mer attraktive ved ansettelser enn LOs medlemmer.

Misforstå meg rett, jeg påstår på ingen måte at det ikke finnes arbeidsgivere der ute som forsøker å utnytte uerfaren ungdom.

Det forhindrer meg dog ikke i å mistro LOs sommerpatruljes motiver; LO er en interesseorganisasjon, det er ingen nøytral, veldedig organisasjon.

Fra arkivet