Ukategorisert

Økt skattefinansiert bidrag til utviklingshjelp

Norge gir mer og mer skattefinansierte penger til utviklingshjelp.

Norges utgiftsandel til utviklingshjelp økte til 1,10 prosent av BNI i 2010 og andelen var 0,04 prosentpoeng høyere enn i 2009, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Offentlige utgifter til utviklingshjelp fra OECD-landene som er medlem av Development Assistance Committee (DAC), utgjorde 128,7 milliarder amerikanske dollar i 2010, ifølge SSB.

Det optimale er mye mer frihandel. Forbrukerne fortjener varer til en lavere pris, samtidig som fattige land får muligheter til bærekraftig økonomi. Det er på tide å avvikle tollmurene. Frihandel er ekte solidaritet!

Mest lest

Arrangementer