Ukategorisert

På tide å avvikle lotteriloven

Flere TV-kanaler, blant annet TV2, bryter muligens lotteriloven dersom en skal ta skrivet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på alvor.

Lov om lotterier m.v. er et eksempel på et gjennomregulert samfunn der avtalefriheten står svært svakt.

Brevet som ble sendt ut denne uken, bør få politikerne til å våkne. Ikke-sosialistiske stortingsrepresentanter bør bruke denne saken til å fronte mer frihet for private aktører og borgerne.

Det bør aldri være ulovlig å starte et lotteri/konkurranse så lenge alt er basert på frivillighet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer