Ukategorisert

Nytt avgiftsregime?

Obligatorisk registrering i småbåtregisteret kan bety et nytt avgiftsregime. Nye avgifter vil medføre at båteierne må betale for ordninger i velferdsstaten.

Finansnæringens Fellesorganisasjon ønsker, ifølge NRK.no, et obligatorisk register med de ulempene tvang medfører.

Det er lov å frykte nye skatter og avgifter for båteierne dersom registeret blir obligatorisk. Båteierne bør ikke betale for barnehageplasser, landbrukssubsidier, kulturtilbud eller kontantstøtte, for å nevne noen tiltak politikerne prioriterer på skattebetalernes regning.

Samarbeidsregjeringen til Kjell Magne Bondevik, en regjering bestående av KrF, Høyre og Venstre, fikk gjennomslag for å gjøre småbåtregisteret frivillig. Neste steg bør være å avvikle dette registeret som Redningsselskapet driver på vegne av staten.

Mest lest

Arrangementer