Notiser

Regjeringen trosser høyesterett

Nylig felte høyesterett utlendingsmyndighetene i en sak der en familie skulle splittes og den ene forelderen utvises. Samtidig ble Norge felt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Begge rettsavgjørelsene handlet om at Norge tar for lite hensyn til barns behov i slike saker. Men ifølge statssekretær Pål K. Lønseth vil tilsvarende saker ikke få fornyet behandling, ifølge Tidens Krav.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami