Notiser

Regjeringen trosser høyesterett

Nylig felte høyesterett utlendingsmyndighetene i en sak der en familie skulle splittes og den ene forelderen utvises. Samtidig ble Norge felt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Begge rettsavgjørelsene handlet om at Norge tar for lite hensyn til barns behov i slike saker. Men ifølge statssekretær Pål K. Lønseth vil tilsvarende saker ikke få fornyet behandling, ifølge Tidens Krav.

Mest lest

Arrangementer