Notiser

Skatt på arbeid

Beregnet arbeidsgiveravgift i privat sektor økte fra 90,1 milliarder kroner i 2009 til 92,6 milliarder kroner i 2010, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Norske bedrifter betaler ekstremt mye i skatt for å ha arbeidsplasser.

Tiltakssonen, altså Finnmark og Nord-Troms, har ikke arbeidsgiveravgift.

Mest lest

Arrangementer