Ukategorisert

Mange ønsker unntak for revisjonsplikt

Unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper har vært en suksess.

Nær 2 000 små aksjeselskaper har benyttet av fritaksordningen, ifølge NHO.no.

Unntak for revisjonsplikt viser at det er mulig å forenkle regelverket kraftig, dersom det er politisk vilje. Dette var et godt forenklingstiltak vedtatt av politikerne.

Reformen går ut på at aksjeselskaper med omsetning lavere enn fem millioner kroner på bestemte vilkår kan slippe å la regnskapene bli revidert. Det blir antatt at cirka 100 000 selskaper kan muligheten med å slippe revisjon av regnskapene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer