Ukategorisert

Ny OL-diskusjon i Norge

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité mener Olympiske Leker i Sør-Korea åpner for norske leker i 2022.

OL på norsk jord vil medføre at skattebetalerne må betale en stor del av regningen, noe idrettspresident Børre Rognlien ikke legger skjul på i artikkelen som er publisert på Idrett.no.

Ettersom skatte- og avgiftstrykket er høyt nok i Norge, bør politikerne være negative til skattefinansierte leker. Liberaleren ønsker reduserte skattefinansierte utgifter som igjen skal komme borgerne til gode i form av skatte- og avgiftslettelser. OL i Norge er ikke forenelig med dette ønsket.

Tags:

Mest lest

Arrangementer