Notiser

Skeptisk til innvandring

Oppsummeringen i Integreringsbarometeret 2010
er dessverre klinkende klar:
-Befolkningen er delt i spørsmål om innvandringsvolum; halvparten mener at Norge ikke bør slippe inn flere innvandrere. Halvparten er et ekstremt høyt tall.
-Skepsisen til å øke/eventuelt beholde dagens innvandringsvolum gjør seg gjeldende uavhengig av innvandringsgrunn (flyktning, arbeid).
-Det er utbredt skepsis til hvordan integreringen av innvandrere fungerer.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jarle Berg
Jarle Berg
10 years ago

Norge og Sverige setter nå verdensrekord i innvandring, og knuser tradisjonelle innvandringsland som feks USA og Canada. USA har 310 millioner innbyggere og 1,2 millioner innvandringer årlig. Norge har 5 millioner innbyggere og 75.000 innvandringer årlig. Ergo har Norge, landet med innvandringsstopp siden 1975, nå 500 % mer årlig innvandring enn det selverklærte innvandringslandet USA. Av drøyt 200.000 årlige asylsøkere i europeiske land, tar nå Norge og Sverige knapt 50.000 av disse. Norge og Sverige har 2 % av Europas innbyggertall, men mottar altså 25% av asylsøknadene. Når blir nok nok? Så Norge er nå rammet av verdenshistoriens største folkevandring.… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Berg, innvandringsstoppen gjelder arbeidsinnvandring. Ikke f.eks familiegjenforening, eller ulike grader av flyktingestatus.

Norge tar imot dem det er vanskeligst å integrere, og stenger grensen for dem som ville kommet hit for å jobbe.

Jarle Berg
Jarle Berg
10 years ago

Pleym, den europeiske arbeidsinnvandring er heller ikke lønnsom for de innfødte europeere på lang sikt. Pakistanerne, tyrkerne, marokkanerne kom også til Europa som arbeidsinnvandrere, før de begynte med familieinnvandring og deres sysselsetting da sank som en stein. 2 millioner tyrkere i Tyskland utførte 1,5 millioner årsverk i 1975. 5 millioner tyrkere i Tyskland utfører ennå kun 1,5 millioner årsverk i dag, og til mangedoblede sosiale kostnader for Tyskland. Liberalister som er så opptatt av innvandring og økonomi, hvorfor kan de ikke da gå for den desidert mest kostnadseffektive og økonomisk velfungerende innvandringen; gjestearbeidere? NHH-professor Rögnvaldur Hannesson: http://e24.no/kommentarer/spaltister/eksplosiv-innvandring/20067068 Kuwait, Malaysia, Singapore,… Read more »

Gullstandard
10 years ago

Det er helt meningslost aa snakke om innvandring, som om det var en enhetlig stoerrelse.

Gorillaen midt i rommet heter islam.

Pleym
Pleym
10 years ago

Det er noen som snakker om innvandring og mener islam, eller muslimer. Men også muslimer er forskjellige. Som kristne. Fri og bevare for å bli holdt ansvarlig for hva Jan Aage Torp, Oslo-biskopen og andre sier og mener.

Marius Mellingen
Marius Mellingen
10 years ago

Jarle Berg: Norge har ikke innvandringsstopp lengre, den ble opphevet i 1992.

http://www.dagbladet.no/kultur/2005/09/21/444050.html

Marius Mellingen
Marius Mellingen
10 years ago

*1991

Fra arkivet