Notiser

Skeptisk til innvandring

Oppsummeringen i Integreringsbarometeret 2010
er dessverre klinkende klar:
-Befolkningen er delt i spørsmål om innvandringsvolum; halvparten mener at Norge ikke bør slippe inn flere innvandrere. Halvparten er et ekstremt høyt tall.
-Skepsisen til å øke/eventuelt beholde dagens innvandringsvolum gjør seg gjeldende uavhengig av innvandringsgrunn (flyktning, arbeid).
-Det er utbredt skepsis til hvordan integreringen av innvandrere fungerer.

Mest lest

Arrangementer