Ukategorisert

Bør endre lovverket

Fremskrittspartiet bør jobbe for å endre bibliotekloven. Å drive folkebibliotek bør ikke være en politisk oppgave.

Oslo FrP ønsker å kreve avgift fra bibliotekbrukerne i Oslo. Partiet ønsker å innføre en årsavgift, ifølge VG.

Forslaget fra Oslo FrP kan virke latterlig. Problemet til Christian Tybring-Gjedde, leder i Oslo FrP, er at kommunene må følge et strengt lovverk vedtatt av Stortinget. Oslo må ha kommunale bibliotek med dagens lovverk.

Argumentet for årsavgiften er godt, nemlig å synliggjøre kostnadene. I dag er det skattebetalerne som betaler bibliotekregningen. Også personer som ikke bruker biblioteket må betale en del av kostnadene gjennom skatter og avgifter.

Christian Tybring-Gjedde, som også er stortingsrepresentant, bør ta initiativ for å endre lovverket. Det er ikke en politisk oppgave å låne ut bøker, filmer og musikk. Liberaleren mener staten ikke skal være aktør i et konkurranseutsatt område. Rett og slett fordi staten er regulator og premissgiver for konkurransen.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jens Ledaal
Jens Ledaal
10 years ago

Det kan vel motsatt hevdes at fri tilgang på informasjon er et grunnpremiss for et liberalt samfunn, og at det vil være illiberalt å avkreve penger for å utøve retten til å informere seg selv. Biblioteker har i hundrevis av år vært med på å legge grunnlaget for våre liberale rettigheter – selv om det har vært relativt få av brukerne som har bidratt til akkurat det. Selv om ikke det er innlysende at staten skal være garantist for dette, bør det være åpenbart at det er viktig og nødvendig med gratis tilgang på informasjon i et åpent samfunn.

Fra arkivet