Ukategorisert

Bør endre lovverket

Fremskrittspartiet bør jobbe for å endre bibliotekloven. Å drive folkebibliotek bør ikke være en politisk oppgave.

Oslo FrP ønsker å kreve avgift fra bibliotekbrukerne i Oslo. Partiet ønsker å innføre en årsavgift, ifølge VG.

Forslaget fra Oslo FrP kan virke latterlig. Problemet til Christian Tybring-Gjedde, leder i Oslo FrP, er at kommunene må følge et strengt lovverk vedtatt av Stortinget. Oslo må ha kommunale bibliotek med dagens lovverk.

Argumentet for årsavgiften er godt, nemlig å synliggjøre kostnadene. I dag er det skattebetalerne som betaler bibliotekregningen. Også personer som ikke bruker biblioteket må betale en del av kostnadene gjennom skatter og avgifter.

Christian Tybring-Gjedde, som også er stortingsrepresentant, bør ta initiativ for å endre lovverket. Det er ikke en politisk oppgave å låne ut bøker, filmer og musikk. Liberaleren mener staten ikke skal være aktør i et konkurranseutsatt område. Rett og slett fordi staten er regulator og premissgiver for konkurransen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer