Ukategorisert

Ulovlig overvåket – men bevisene godtatt

Det er ikke akkurat amerikanske tilstander i norsk rett. Nord-Troms tingrett har godtatt at et arbeidsforhold gjennom 19 år bringes til opphør. En søppelsjåfør ble GPS-overvåket av arbeidsgiver Avfallsservice. Overvåkningen var ulovlig. Men bevisene kan brukes i retten.

Egentlig skulle GPS-systemet brukes til å sjekke at søppeldunker ble tømt, men «arbeidsgiver mente han hadde tatt urettmessig lange pauser, og deretter skrev overtid» skriver VG. Dermed fikk sjåfør Jørn Roar Rollstad sparken.

Retten har nemldig godtatt bevisene som arbeidsgiver fikk tak i som følge av den ulovlige overvåkningen. Retten uttaler:

««Retten finner etter den samlede bevisførselen at den mest sannsynlige forklaringen på de lange oppholdene mellom tømmepunktene, er uforholdsmessig lange pauser som igjen har medført at det har vært nødvendig med en utstrakt bruk av overtid».»

Det er nok en fattig trøst for Rollstad at retten gir ham medhold i at GPS-overvåkningen var brudd på Personopplysningsloven.

Burde retten i det hele tatt godtatt ulovlig innsamlede bevis?

Mest lest

Arrangementer