Ukategorisert

Ulovlig overvåket – men bevisene godtatt

Det er ikke akkurat amerikanske tilstander i norsk rett. Nord-Troms tingrett har godtatt at et arbeidsforhold gjennom 19 år bringes til opphør. En søppelsjåfør ble GPS-overvåket av arbeidsgiver Avfallsservice. Overvåkningen var ulovlig. Men bevisene kan brukes i retten.

Egentlig skulle GPS-systemet brukes til å sjekke at søppeldunker ble tømt, men «arbeidsgiver mente han hadde tatt urettmessig lange pauser, og deretter skrev overtid» skriver VG. Dermed fikk sjåfør Jørn Roar Rollstad sparken.

Retten har nemldig godtatt bevisene som arbeidsgiver fikk tak i som følge av den ulovlige overvåkningen. Retten uttaler:

««Retten finner etter den samlede bevisførselen at den mest sannsynlige forklaringen på de lange oppholdene mellom tømmepunktene, er uforholdsmessig lange pauser som igjen har medført at det har vært nødvendig med en utstrakt bruk av overtid».»

Det er nok en fattig trøst for Rollstad at retten gir ham medhold i at GPS-overvåkningen var brudd på Personopplysningsloven.

Burde retten i det hele tatt godtatt ulovlig innsamlede bevis?

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Hermoda
Hermoda
10 years ago

Jeg mener retten bør se på alle bevis, da de er en del av sannheten. Hvordan informasjon ble innhentet, endrer ikke informasjonen. Kampen mot sånt svineri bør heller være å straffe de som utførte handlingen.

Om en innbruddstyv finner et lik i kjelleren til en annen persons hus, skal han straffes for innbruddet, men retten bør likevel ikke overse ha han fant.

Gullstandard
10 years ago

Hvorfor skal det vare ulovlig aa undersoeke om de ansatte gjoer jobben sin ?

Pleym
Pleym
10 years ago

Tingretten mener jo at bevisene på at den ansatte fusket var så store at firmaet ville fått medhold også uten GPS-overvåkningen (slik jeg leser dommen). Da burde firmaet kanskje tatt sjansen på en vanlig arbeidsrettssak?

Pleym
Pleym
10 years ago

Jeg mener ikke at det skal være ulovlig å undersøke om ansatte gjør jobben.

Men overvåkning av ansatte slik det har skjedd i denne saken er ulovlig. Det må man forholde seg til.

Det har tross alt noe med rettssikkerhet å gjøre, at hverken politiet eller andre kan bryte loven for å skaffe bevis mot deg.

Gullstandard
10 years ago

Jeg har ikke giddet aa sjekke om overvaakningen faktisk er ulovlig eller ei, fordi det under enhver omstendighet BURDE ha vaert lovlig.

Jeg reagerte paa at din primaere indignasjon synes aa vaere rettet mot arbeidsgiver istedenfor den slasken som ikke engang har anstendighet til aa gaa i stilleht etter aa ha blitt avsloert, samt pressgruppen hans.

Rent bortsett fra det er jeg enig i at man forholde seg till gjeldende lover slik de naa engang er.

Anonym
Anonym
10 years ago

«Fri bevisførsel»

= en pen måte å si det på

Fra arkivet