Ukategorisert

Partifinansiering

Valgkampbidragene til partiene viser at det er mulig å finansiere organisasjonene uten skattefinansierte overføringer.

Et system uten skattefinansierte overføringer er rettferdig. Først og fremst fordi det blir like konkurransevilkår mellom partiene. Det er også viktig at borgere ikke blir tvunget til å betale for noe de misliker. Dagens system medfører at personer som misliker Høyre, FrP eller Arbeiderpartiet, må betale skatter og avgifter for å finansiere driften av partiene.

TV2 har allerede omtalt Høyres innsamlingsaksjon. Også Arbeiderpartiet ønsker, sammen med de andre partiene, økonomiske bidrag fra medlemmer og sympatisører.

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en oversikt over inntektskildene til partiene. Det er dessverre mye skattefinansiert støtte i oversikten.

Mest lest

Arrangementer