Ukategorisert

Statens barn fra fødselen

Medlem av Den norske kirke blir du rett etter fødselen, ifølge en debatt mellom tre fremtredende personer på Twitter.com i dag.

Ifølge nettstedet Kirken.no er det dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke. De som ønsker å bli medlem, men som ikke er døpt, må ta kontakt med den lokale menigheten.

Det var Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund, som ga en klar beskjed på Twitter om at barn blir oppført som tilhørig i Den norske kirke dersom én av foreldrene er medlem av kirken. Barna blir tilknyttet kirken uten at foreldrene blir spurt, ifølge Brun-Pedersen.

Pressesjefen i Human-Etisk Forbund bekreftet dermed historien til stortingsrepresentant Ketil Solvik Olsen (FrP), som i Dagsnytt Atten sa at barn blir tvangsinnmeldt ved fødselen. Solvik Olsens påstand skapte debatt fordi mange av oss mente det var dåpen som sørget for medlemskap i Den norske kirke. Slik er det altså ikke.

En aktiv deltaker i Twitter-debatten var Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet. Simonsens meldinger på nettsamfunnet, ofte i form av spørsmål, viser et system som er pill råttent.

Liberalerens oppfordring til stortingsrepresentanter, politisk ledelse i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og byråkrater, er å gripe fatt i denne saken. Ingen, absolutt ingen, skal være statens barn fra fødselen mot foreldrer og foresattes vilje.

0 0 vurderinger
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jens Brun-Pedersen
Jens Brun-Pedersen
9 years ago

En nyansering; Den norske kirke betrakter ikke tilhørige som medlemmer, men de er likevel innberegnet blant antall medlemmer i Den norske kirke (78 prosent av Norges befolkning). Den norske kirke gjør ikke noe ulovlig, reglene åpner for denne praksisen. De såkalte tilhørige skal strykes i kirkens registre ved fylte 18 år. Human-Etisk Forbund lar de foreldre som ønsker det, registrere barn som støtteberettigede. Disse blir oppført som medlemmer av Statistisk Sentralbyrå selv om HEF aldri innlemmer dem i sitt medlemsantall. Støtteberettigede barn strykes ved fylte 15 år. Også innenfor Den norske kirke skal det være noen som ønsker slutt på… Read more »

Fra Liberalerens arkiv

 • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
  Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • Frihet, likhet og brorskapFrihet, likhet og brorskap
  14. juli feirer Frankrike den store revolusjonen i 1789.
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • Ja til bompengerJa til bompenger
  Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.