Ukategorisert

NRK bør redusere tilbudene

Det er positivt at både Medietilsynet og Konkurransetilsynet er negative til den nye trafikk- og ruteportalen som NRK ønsker å etablere.

NRK er skattefinansiert ved hjelp av lisensordningen. I tillegg er økonomien presset i institusjonen. Det bør stimulere til å redusere antall tjenester i regi av NRK.

Medietilsynet har i dag offentliggjort sitt vedtak. Tilsynet er klinkende klar: Nei til den nye trafikk- og ruteportalen.

Konkurransetilsynet mener portalen vil ha en betydelig negativ innvirkning på eksisterende kommersielle aktører som tilbyr eller er i ferd med å utvikle nettbaserte trafikkopplysningstjenester, samt på nettportaler som konkurrerer med NRK.no. Videre vil etablering av trafikkportalen kunne redusere kommersielle aktørers insentiver til å investere i både etablering av nettbaserte trafikkopplysningstjenester og utvikling og forbedring av eksisterende tjenester.

Det er politikerne, og regjeringen, som tilslutt avgjør om NRK skal få starte trafikk- og ruteportalen. Av hensyn til skattetrykket og rammevilkårene til private aktører, bør politikerne sette foten ned.

Mest lest

Arrangementer