Ukategorisert

Økte skatteinntekter

Det var betalt inn 408,8 milliarder kroner i skatt ved utgangen av juni måned, en økning på 35,5 milliarder kroner sammenlignet med den samme perioden i fjor.

Det er Statistisk sentralbyrå som presenterer tallene.

Desto mer penger som kommer inn til politikerne, desto mindre frihet for alle oss som må betale.

For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Høy skatteingang betyr en omfattende stat som gir borgerne minimalt med spillerom.

Mest lest

Arrangementer