Ukategorisert

Økte skatteinntekter

Det var betalt inn 408,8 milliarder kroner i skatt ved utgangen av juni måned, en økning på 35,5 milliarder kroner sammenlignet med den samme perioden i fjor.

Det er Statistisk sentralbyrå som presenterer tallene.

Desto mer penger som kommer inn til politikerne, desto mindre frihet for alle oss som må betale.

For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Høy skatteingang betyr en omfattende stat som gir borgerne minimalt med spillerom.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad J.
10 years ago

Helt greit å være mot skatt, og det er bra at dere legger opp til en prinsippell argumentasjon (det er det få i Høyre som gjør, mulig unntak for TR Isaksen). Det finnes gode argumenter mot skatt, det liberale som dere fremfører er viktig og lite påaktet, i tillegg er det effektivitetsargumenter. Men gitt at nesten alle rike land har en omfattende offentlig sektor er det vel så viktig HVORDAN skatten er utformet. Da må man si ja takk til noen nye/økte skatter og nei til andre dersom dette er mer effektivt eller mer rettferdig. Eiendomsskatt er eksempel på skatt… Read more »

Fra arkivet