Ukategorisert

Ikke noe å skryte av?

Leste du om Harald Mikkelsen i Alta som ved hjelp av traktor klarte å stanse innbrudstyven som forsøkte å bryte seg inn i butikken hans. Harald har fått heltestatus hos mange – bare ikke hos politiet. De synes ikke Haralds resolutte opptreden er noe å skryte av.

Harald brukte gaflene på traktoren til å heise opp bilen til tyven. Og holdt ham der til politiet kom. Efter 45 (!) minutter. Tyven forsøkte å stikke av, men Harald sørget bare for å heise bilen enda høyere opp.

Ordføreren i Alta, Geir Ove Bakken (Ap) hyller Harald Mikkelsen (66), og mener at tyven fikk seg en lærepenge.

Lensmannen i Alta, Inger Anita Øvregård uttrykker forståelse for at Mikkelsen ville verne om egen eiendom, men mener at oppførselen hans ligger i grenseland – og må vurderes. Og politiadvokat Thomas E. Darell sier til VG at Mikkelsens oppførsel ikke er noe å skryte av. «- Det han har gjort er absolutt ikke noe vi oppfordrer til. Dette er en type borgervern som er svært risikofylt. Man vet aldri hvilken tilstand slike personer kan være i» sier Darell til VG.

I en demokratisk rettsstat bør borgervern være unødvendig. At folk selv tar loven i egne hender er enten fordi de tar kriminelle på fersk gjerning – som i dette tilfellet. Eller det er fordi de har gitt opp å få hjelp av politiet.

Henlagt efter bevisets stilling
Vi har efterhvert mange eksempler i Norge på at kriminelle taes på fersk gjerning. Eller at vanlige borgere selv finner lovbrytere og leverer dem til politiet på et sølvfat. Kriminelle, tyvgods eller ransutbytte – og bevisene. Og hva skjer? Jo, sakene henlegges «efter bevisets stilling». Hvilket er helt uforklarlig. Det mangler ikke bevis – eller vitner – når folk taes på fersk gjerning. Eller finnes med tyvgodset. Og det finnes vitner. I slike tilfeller burde ikke forholdet henlegges. Men komme opp for en domstol umiddelbart.

Jo flere saker som blir henlagt efter bevisets stilling, til tross for at poliitet har fått alt de trenger for en domfellelse, jo større blir antallet mennesker som gir opp å få hjelp av politiet. Og da kan det raskt ende opp i borgervernsituasjoner langt farligere enn at folk reagerer så resolutt som Harald Mikkelsen.

Ressurser, synlighet og prioritering
Det spørsmålet man burde stille seg, er hvorfor politiet henlegger åpenbare saker. Saker som tross alt ville hjelpe på statistikken – og få det til å se ut som om politiet er mer effektive enn de tross alt er. Det er jo ikke politiet som har gjort jobben i tilfellene der forbryter, tyvgods og bevis blir servert dem av handlekraftige borgere.

Svaret er ressurser. Folk, penger, utstyr. Hver sommer de siste årene står ferdig utdannede politifolk uten jobb. Til tross for store ord fra justisminister Knut Storberget og andre politikere. Storberget er blitt konfrontert med egne utsagn denne sommeren, men svarer at alle uteksaminerte politifolk ikke kan regne med å få jobb. Hvorfor ikke?

Hvis de har bestått de siste prøvene efter endt utdannelse med resultatene som kreves for å få jobb – hvorfor kan de ikke ansettes? Det mangler jo ikke på lovbrudd å efterforske, eller kriminelle å arrestere? Fordi stillingene ikke er der. Det mangler stillingshjemler til å ansette politistudenter som er kvalifiserte. Hvorfor? Fordi regjeringen ikke har bevilget pengene som trengs.

I forbindelse med drukningsulykkene i Vestfold de siste dagene kom det frem at dette politidistriktet for noen år siden hadde 5 politibåter. Nå har de én. Hvorfor? De båtene de hadde var gamle og dyre i drift. Politiet får ikke penger til investeringer i nytt ustyr. Det er som det pleier i offentlig sektor; bygninger og utstyr forfaller. Det investeres ikke nok hverken i løpende vedlikehold eller i nytt utstyr.

Politiets ledelse må prioritere de ressursene de har, når Storberget og hans støttetropper i Stortinget lar vanlige folk lide for manglende bevilgninger. Men politiledelsen er ikke frie til å prioritere. De må følge såkalte «politiske signaler». Derfor ryddes Plata, og andre mindre alvorlige lovbrudd forfølges med nidkjærhet.

Å opprettholde lov og orden og holde kriminelle unna både det offentlige rom og folks hjem er blant statens primære oppgaver. I Oslo har kommunen måtte ansette vektere for å hindre omsetning av narkotika på Grünerløkka. Men da vet vi hva som blir neste utspill fra den rødgrønne regjeringen; politioppgaver er ikke et kommunalt ansvar, men statens. Og vektere er jo som kjent tvilsomme folk. De rødgrønne vil jo vekterbransjen til livs. For vekterne går jo politiet i næringen. Og er det så rart – når de rødgrønne ikke sørger for folk, penger og ressurser til politiet?

Når folk mister tilliten til politiet er det politikernes skyld. Klarer du å holde på den tanken frem til stortingsvalget i 2013?

Mest lest

Arrangementer