Ukategorisert

Skatt kan drepe festivalene

Mange festivaler er helt avhengige av frivillige som jobber dugnad for å gjennomføre arrangementene.

Skatteetaten mener festivalarrangører skal betale arbeidsgiveravgift for de frivillige. De mener også at frivillige må skatte av gjenytelsene de får fra festivalene, som for eksempel festivalpass og mat, ifølge Ballade.no.

Dersom utgiftene øker for festivalarrangørene, vil mange festivaler ikke ha livets rett til tross for betydelige skattefinansierte overføringer. Dersom det kun medfører byrder å være frivillig på en festival, vil mange festivaler slite med å skaffe personer som jobber dugnad. Skatter, lover og regler kan ta livet av mange festivaler.

Mange festivaler har drevet på kant med regelverket i mange år. Det bør de fortsatt gjøre!

Tags:

Mest lest

Arrangementer