Ukategorisert

Borgerlig samarbeid i Tromsø

Nylig ble det kjent at Høyre, V og FrP ønsker et formalisert samarbeid i Tromsø hvis de får flertall sammen ved valget. Liberaleren ønsker i tiden frem mot valget å sette søkelyset på Venstres forhold til FrP. Idag skriver Tromsø Venstres 1.kandidat Jonas Stein Eilertsen om det planlagte samarbeidet.

Av Jonas Stein Eilertsen, 1.kandidat Tromsø Venstre.

4.juli ble det offentliggjort at de borgerlige partiene Venstre, Høyre og Frp har inngått en samarbeidsavtale om hvordan Tromsø skal styres dersom de tre partiene får flertall ved høstens kommunestyrevalg. Etter 12 år med Arbeiderparti-styre fortjener Tromsø etter min mening å få et annet styre. Gammeldags sosialdemokrati er ikke løsningen på de viktigste utfordringene Tromsø står ovenfor. For Venstre er det viktig å få en skolepolitikk som fokuserer på kunnskap og kvalitet. Innbyggerne må få en et bedre velferdstilbud, uavhengig av hvem det er som leverer tjenesten. Sist og ikke minst trenger Tromsø en offensiv næringspolitikk som bidrar til at det skapes flere private bedrifter.

Prosessen for å få til dette er at opposisjonspartiene i Tromsø begynte å ha sonderinger for å se hvor vi var enige og hvor vi var uenige. Det er ingen hemmelighet at det er betydelige forskjeller mellom spesielt Venstre og Frp. Mange av de største forskjellene er i den nasjonale politikken, selv om enkelte Frp’ere prøver å bruke symbolpolitikk i lokalvalget. Men dette er et lokalvalg og handler om lokale saker og for Venstres del; hvordan få gjennomslag for mest mulig liberal politikk i Tromsø. Lokallagsstyret har vært orientert hele veien i prosessen og utarbeidet hvilke krav som var viktige for Venstre. Et av de viktigste kravene har vært at hovedlinjene i dagens kulturpolitikk videreføres, samt at vi får et helt annet fokus i byens skolepolitikk. Dette er krav som Frp har akseptert, hvis ikke vil det nok ikke ha vært en avtale. I Venstre er det også tradisjon for at lokallagene selv styrer og partiledelsen har ikke vært involvert i prosessen. Reaksjonene fra medlemmene og sympatisørene har stort sett vært positive (selv om det har vært enkelte som har vært mot det).

Resultatene fra de nasjonale prøvene viser at Tromsø scorer litt over gjennomsnittet. En by med så mange høyt utdannede mennesker burde ligge mye høyere. Det gjøres mye bra i skolen, men det er et uutnyttet potensiale i Tromsøskolen. Dagens rødgrønne styre har liten eller ingen interesse i disse resultatene. Venstre vil løfte kvaliteten i skolen gjennom å sette fokus på kunnskap og å satse på faglig sterke lærere. Vi har foreslått å stille krav om at alle lærere som underviser i ungdomsskolen skal ha minst et årsstudium (60 studiepoeng) i det faget de underviser i. Vi har foreslått å satse mer på systematisk etter- og videreutdanning av lærerne. Vi har også foreslått å involvere elevene, foreldrene og lokalmiljøene mer i utviklingen av skolen. Alle disse forslagene har blitt nedstemt av de rødgrønne. Forhåpentligvis blir de gjennomført etter valget.

I dag står det nesten 50 personer på venteliste for å få sykehjemsplass. De rødgrønne velger å ikke gjøre noe fordi de kanskje en gang i fremtiden skal få ferdigstilt Otium sykehjem. Venstre har foreslått å bygge nye Otium som et OPS (offentlig-privat samarbeid) både for å få fortgang i utbygningen og få det realisert raskere. Dette har selvsagt også blitt nedstemt av de rødgrønne som lider av kronisk allergi for private initiativ. Venstre har sammen med de andre borgerlige partiene foreslått at kommunen inngikk et samarbeid med Tromsø Private Omsorgstjenester på Elisabethsenteret, som har tilbudt kommunen 13 rehabiliteringsplasser, for å få ned sykehjemskøen. Det ble selvsagt også nedstemt av det sosialistiske flertallet. Det er først og fremst de som har behov for velferdstjenester som lider av den kraftige rødgrønne motstanden mot alt som innebærer private initiativ i byens velferdstilbud.

Tromsø har nesten vokst så mye vi kan gjennom offentlige arbeidsplasser. Den viktigste politiske utfordringen i fremtidens Tromsø er å skape gode rammevilkår for flere private bedrifter og næringsliv. I Venstre vet vi at verdier må skapes før de kan deles.
Fremtidens velferd krever at det skapes flere arbeidsplasser. De rødgrønne har gjennom sitt styre brukte økte skatter og avgifter for å finansiere offentlige utgifter i stedet for å rasjonalisere offentlig drift. Dette gjør at en bedrift i Tromsø betaler 3-4 ganger mer i eiendomsskatt enn en bedrift i Stavanger og Bergen. Deretter må de ansatte betale 2-3 ganger mer i eiendomsskatt for sin private bolig. Det er ingenting som tyder på at Tromsø kommune leverer bedre tjenester enn i Bergen og Stavanger, men vi har et betydelig høyere lokalt skattenivå på de som skaper verdier i byen.

I stedet for å snakke om disse vanskelige og viktige spørsmålene har de sosialistiske partiene hevet seg på en fryktkampanje om hva som skal skje hvis det blir borgerlig flertall. Venstre har bidradd til borgerlig styre og budsjetter i Oslo i snart 15 år og takket være Venstre har byen har et yrende kulturliv og utvilsomt landets beste kollektivtrafikk. Samtidig leverer Osloskolen meget gode resultater og i Oslo er det heller ingen eiendomsskatt.

Tromsø trenger en ny kurs etter 12 år med Ap-styre. En stemme til Venstre er en stemme til en kunnskapsskole, en moderne velferdspolitikk, nye bedrifter, kreativt kulturliv og en moderne miljøpolitikk. Godt valg!


Les mer om Eilertsen på Tromsø Venstres hjemmeside.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer