Ukategorisert

Omsetningssvikt for Norsk Tipping

Det er sannsynligvis økende etterspørsel etter spill på internett, hos aktører som ikke har fått konsesjoner hos norske myndigheter, ettersom Norsk Tipping har omsetningsnedgang på flere av de kjente spillene som det statlige selskapet tilbyr.

Tallene er publisert på nettstedet til Norsk Tipping.

Norsk Tippings bruttoomsetning i første halvår 2011 var på 5 291 millioner kroner for de tradisjonelle spillene, en nedgang på 313 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Selv om det er nedgang samlet sett, jubler selskapet for hyggelige tall på Flax-produktene.

Det politiske flertallet gjør det de kan for å styrke Norsk Tippings posisjon i markedet. Den proteksjonistiske spillpolitikken gir ikke fenomenale tall for selskapet, noe som igjen betyr at det finnes kunder som foretrekker andre alternativ.

Mest lest

Arrangementer