Ukategorisert

Ulike motiver i Nordkapp-debatten

Aktørene som kjemper mot Rica og adgangsavgiften til Nordkapp-platået, har ulike motiver for kampen mot Rica-konsernet.

Debatten om adgangsavgiften på Nordkapp-platået er en årlig debatt. Det spesielle i år er styrken på debatten. Saken har fått bred omtale i aviser, på radiostasjoner og TV-stasjoner i hele landet.

Rica har arvet debatten fra North Cape Hotels, de tidligere eierne av anlegget. Det er festeavtale på tomten helt til 2018. Om syv år kan Finnmarkseiendommen, etter regulering fra Nordkapp kommune, gjøre nye festeavtaler på Nordkapp. Nye aktører kan komme til, men dagens anlegg forblir på området. Ettersom Finnmark er viktig for Rica-konsernet, vil Rica i overskuelig fremtid eie Nordkapphallen.

Gratis natur
Den ene parten i debatten er Friluftslivets Fellesorganisasjon, en organisasjon med 679 682 medlemskap og 3852 lokale lag og foreninger tilknyttet paraplyen. Friluftslivets Fellesorganisasjon mener det skal være fri adgang til Nordkapp-platået, men fellesorganisasjonen har ikke noe imot at Rica tar betalt for adgang til Nordkapphallen som er bygningen på tomta.

Friluftslivets Fellesorganisasjon ”glemmer” pent og pyntelig § 14 i friluftsloven:
”Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt løyve”.

Det må være lov å anta at Rica kan vise til regnskap som forsvarer 160 kroner i avgift for hver besøkende i uteområdet.

Organisasjonens brev til Miljødepartementet. Brevet som er sendt Rica Hotels.

Kommunekassa
Den andre parten i debatten er lokalpolitikerne. Politikerne ønsker penger i kommunekassa fra trafikken på Nordkapp, til tross for at Rica allerede betaler det selskapet skal betale i skatter og avgifter. Lokalpolitikerne er ikke motstandere av adgangsavgiften, men ønsker større andel til skoler, barnehager, kulturtilbud osv.

Nordkapp er en ROBEK-kommune. Politikerne fra alle partiene har brukt penger som fulle sjømenn. Det er ikke for lite penger som er problemet i Nordkapp kommunestyre, men de politiske prioriteringene eller manglende prioriteringer.

Ut fra § 14 i friluftsloven, er det tvilsomt om Rica kan betale adgangspenger fra uteområdet rett i kommunekassa.

Helt lovlig
Det er ingen som bestrider lovligheten av adgangsavgiften til Nordkapphallen, altså bygningen som står på tomta. Diskusjonen går på uteområdet. Dersom Rica kan vise til utgifter for vedlikehold av uteområdet, er debatten storm i et vannglass.

Av de over 200 000 turistene som besøker Nordkapp-platået hvert eneste år, kjøper de fleste billett til hele anlegget. Det betyr at summen for å ta vare uteområdet ikke er så høy som det blir fremhevet i debatten.

Festeavtalen gir Rica midlertidig eiendomsrett og konsernet tar ansvaret for området til glede for lokale, regionale og nasjonale aktører.

Tags:

Mest lest

Arrangementer