Ukategorisert

Vi skal fortsatt diskutere politikk!

Det har vært en veldig vond dag for oss som ikke er sosialdemokrater. Tårer er grått og tanker er tenkt.

Denne skribenten har vært i tenkeboksen i dag. Ikke på grunn av dårlig samvittighet i forhold til innvandringspolitikk eller muslimer, men fordi også Liberaleren bruker sterke ord og uttrykk med jevne mellomrom. Vi er liberale i forhold til enkeltmennesket, men kaller ofte skatt for tyveri. Det betyr at poenget i mange artikler er at politikerne er tyver. Vi har kalt den rødgrønne regjeringen for forbudsregjeringen, fordi regjeringen har fremmet en del forslag som medfører forbud. Vi har kalt verneplikten for slaveri, noe som igjen betyr at politikere som ønsker å utvide verneplikten egentlig ønsker flere slaver. Dette ordforrådet kan muligens få skrullete mennesker til å gjøre ufyselige handlinger. Det har vært vondt å vite i dag, selv om den siktede i Oslo og Utøya-saken står så langt fra Liberaleren som det er mulig.

Det som skiller Liberaleren fra mange andre nettaktører, er at vi er konsekvente når det gjelder eiendomsrettigheter. Vi er like negative til alle som vil redusere den private eiendomsretten, og som sprer nasjonalisme og fremmedfrykt.

Da personer på fredag skrev at det var fremmede muslimer som var ansvarlige for Oslo-bomba, påpekte skribent Bent Johan Mosfjell følgende på Facebook.com:
–Mennesker er individuelt ansvarlig for sine handlinger og den eller de enkeltpersoner som har utført disse handlingene bør holdes individuelt ansvarlige for disse.

Mosfjells hovedpoeng er at ingen mennesker er ansvarlige for kriminalitet utført av andre mennesker. Det er en god læresetning!

Vi skal fortsatt debattere politikk
Lørdag kveld var det meldinger på Twitter.com om ordskiftet i tiden som kommer.

Det var Svein T Marthinsen som startet ordskiftet.

–Norske politiske ledere får ofte mye kjeft. Synes dagen i går og i dag har vist at vi slett ikke trenger skamme oss over dem. Tvert i mot, skrev Marthinsen og det er lett å være enig.

Bård Standal fulgte opp med en klinkende klar konklusjon.

— Vi må diskutere politikk og være uenige sammen fremover. Vi må ikke slutte å være oss! Han skal ikke stoppe mine venner i AUF fra å være uenig med meg eller meg fra å være uenig med dem, skrev Standal.

Det er dette som er positivt med det norske demokratiet. Vi kan være rungende uenig politisk, men er venner når debatten er over. Slik må det forbli!

Tags:

Mest lest

Arrangementer