Kommentar

Nasjonalistangrep på friheten

Anders Behring Breivik (32) fra Oslo sitter arrestert for bombeattentatet mot regjeringskvartalet – og massakren mot 85 personer på AUFs sommerleir på Utøya. Siktet for terror. En nasjonalist som har forberedt og planlagt sine ugjeringer i lang tid, viser det seg. Det er vi selv som avgjør om Behring Breiviks terroranslag skal få påvirke de verdiene mange denne helgen har fremhevet at preger det norske samfunnet og det politiske systemet.

Som man kunne forvente fredag var det spekulasjoner om islamister av ulike avskygninger kunne stå bak. Sent på kvelden ble det klart at en «norsk nordmann fra Norge» stod bak. Mange var vantro, for de hadde sine fiendebilder klare. At en vestkantgutt stod bak, var forstyrrende for det opplagte svaret i manges øyne; islamistisk terror. Eksperter på internasjonal terrorisme slet med å forstå.

Lørdag ble bildet langt klarere for hver time som gikk. En mann hadde både begått et politisk attentat og massedrap på politisk engasjerte ungdommer i det største regjeringspartiets ungdomsorganisasjon. Medlem av Frimurerlosjen, medlem av Oslo Pistolklubb, tidligere medlem av FpU og FrP – og efterhvert engasjert nettdebattant – som profilerte seg som nasjonalist og motstander av et flerkulturelt samfunn. Han kjøpte et gård i Hedmark, og kunne dermed kjøpe kunstgjødsel – som det er lett å lage bomber av. En ensom ulv som klarte å forberede seg «under radaren» for politiets oppmerksomhet.

Personer som skriver innlegg mot muslimer – på nettsteder som flommer over av slike innlegg – pådrar seg ikke politiets oppmerksomhet. Norges mest markerte islam- og innvandringskritiske nettsted – Document.no – var et av forumene han var aktiv på. I tillegg til blant annet svenske nasjonalistiske nettsteder. Document.no og dets redaktør Hans Rustad har lenge kritisert norsk innvandringspolitikk, og det flerkulturelle samfunnet. At nettopp dette nettstedet var Breiviks forum skapte stor oppmerksomhet, og redaksjonen samlet Breiviks bidrag på nettstedet på ett sted. Redaksjonen har åpenbart følt et behov for å forklare seg. Rustad misliker også at politiet kaller Breivik for «kristenfundamentalist».


Redaktør Helge Øgrim i Journalisten har i anledning Breiviks deltagelse hos Document.no tatt opp dette nettstedets profil og koblingen til Breivik i en artikkel.

Den kjente norske bloggeren Bjørn Stærk påpeker at Anders Behring Breiviks innlegg på Document.no ikke skiller seg spesielt ut fra innleggene andre bidragsytere har skrevet. Stærk vil som Øgrim ikke klandre Hans Rustad for Breivik. Og det er forståelig. Ingen kan bli ilagt ansvaret for noe en annen person har gjort.

Imidlertid sørget Breivik for, som en forberedelse til fredagens terroraksjon og massedrap, å legge ut både en video og et omfangsrikt manuskript. Der går han visstnok lenger enn han noensinne har gjort på Document.no i å forherlige vold som løsning. Han begrunner og forklarer sine handlinger. Hans forsvarer, Geir Lippestad sa ikveld at Breivik har både tilstått og forklart seg om motivet. «- Han har gitt uttrykk for at det var grusomt at han måtte utføre disse handlingene, men i hans hode var det nødvendig, sier Lippestad.» til VG.

Et forkvaklet verdensbilde
Jeg leste på et svensk nettsted ikveld at Breivik hadde «gitt opp» demokratiet. Andre «forklarer» det på samme måte: Ekstreme innvandringsmotstandere mener det foreligger en konspirasjon for å utvanne og ødelegge landets – og vestlig – kulturarv gjennom innvandring. «Multi-kulti» blir et skjellsord i disse kretsene. Når Breivik definerer seg som «kulturelt konservativ» er det ikke vanskelig å dekode begrepet; han vil bevare (konservere) norsk kultur. Det vil si forhindre endring av kulturen som følge av påvirkning utenfra, gjennom innvandring.

Ikke bare på Document.no men på mange nettsteder, også i medstrømsmedia som VG, Dagbladet, Aftenposten og andre, flommer det over av innlegg fra personer som mener at de har «sett lyset» når det gjelder innvandringens virkning på samfunnet, og at vi andre – som ikke deler deres synspunkter – er blinde. At Breivik kaller tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland for «landsmo(r)deren» blir rett og slett selvforklarende. Han mener at Ap (og de andre politikerne) står bak mord på landet.

Nasjonalister kobles ofte til høyresiden. Men totalitære bevegelser – det motsatte av høyresiden – bruker ofte nasjonalisme som en del av sin ideologi. Hele lørdag har jeg hørt politiske kommentatorer og terroreksperter snakke om «høyreekstreme». Noen stiller spørsmål ved hvordan Breivik kunne ha krigshelten og motstandsmannen Max Manus som forbilde på sin Facebook-profil. Det er slett ikke merkelig. Mange fremtredende innvandringsmotstandere var nettopp motstandsfolk og krigshelter fra 2.verdenskrig. Som f.eks Erik Gjems-Onstad. De sloss ikke nødvendigvis mot nazismen – men for Norge. En gjenganger i deres argumentasjon mot innvandringen er at de ikke sloss mot tysk okkupasjon av Norge for at det skulle resultere i en ny «okkupasjon» 40 – 50 år senere (de kaller innvandringen en okkupasjon).

Bloggeren Øyvind Strømmen har fulgt med på europeiske nasjonalistmiljøer i flere år, og skriver -i anledning Breiviks bombeangrep og massedrap – både på egen blogg og i Aftenposten om Breiviks ideologiske profil.

«Mer demokrati»?
Det er grunn til å berømme både kongen, statsminister Stoltenberg og andre politiske ledere for deres tilbakeholdenhet og deres vekt på nasjonalt samhold og sorgbearbeidelse. Alle legger de vekt på at det norske systemets beste sider skal vinne over frykt, terror og hevntanker. Statsministeren la vekt på mer demokrati; folk må engasjere seg, jobbe politisk – og ytre sine meninger. Da vinner de verdiene og de sidene ved Norge vi alle vil hegne om – og ikke terroristen.

Men innvandringskritikere og muslimmotstandere mener at Stoltenbergs budskap er falskt. De spør seg om en «ekte debatt» om deres synspunkter ville hindret bombeangrepet og massedrapet. Ingen hindrer de ekstreme innvandringsmotstanderne i å fremme sine synspunkter. Men de har sett seg så blinde på sine egne konspirasjonsteorier at de ikke klarer å delta i en vanlig politisk debatt. Derfor hausser de hverandre opp på «interne» nettfora istedet. De har løsninger som hverken er praktisk gjennomførbare eller har annet enn mikroskopisk oppslutning. Ingenting hindrer dem i å debattere. Men de kan ikke forvente tilslutning. Liberaleren har og kommer til å fortsette å argumentere for at et fredelig og fritt flerkulturelt samfunn er mulig. Uten at vi oppgir sentrale verdier som individuell frihet, ytringsfrihet, eller religionsfrihet.

FrP – ikke ekstreme nok for Breivik
Flere kommentatorer har gjort et poeng av at Breivik hadde vært medlem av og hatt tillitsverv på lavt nivå i FpU og FrP. Men han meldte seg ut. FrP var ikke nok motstandere av innvandring. En påstand som vil virke merkelig på de fleste av oss andre som debatterer innvandring og integrering med FrP. Men heller ikke Siv Jensens parti er for stengte grenser eller mot religionsfrihet.

Og for dem som har glemt eller oversett dem; det finnes flere partier som er langt mer restriktiv, ja direkte ekstreme i sin innvandringspolitikk enn FrP. Og alle har de mislyktes i å samle velgere. Det kan godt være at halvparten av alle nordmenn er mot innvandring. Men løsningene til SIAN og andre grupperinger blir for ytterliggående. Hverken deres løsninger eller ledere vekker den minste form for tillit blant annet enn mikroskopiske andeler av norske velgere.

Det norske debattklimaet
Det er bare å innrømme det; mange pustet lettet ut over at det ikke var islamister som stod bak terrorangrepet. Det ville gjort noe svært negativt med den norske politiske debatten. Det er ille nok med den undersøkelsen som ble publisert tidligere iår, der halvparten av alle nordmenn var mot innvandring.

I mange år ble det lagt lokk på innvandrings- og integreringsdebatten. Dermed ble det buskagitasjon, myter og vandrehistorier som skapte grunnlaget for folks oppfatning av innvandrere og den flerkulturelle befolkningen.

Efterhvert har det tvunget seg frem en debatt om hvor vellykket eller mislykket norsk integreringspolitikk er. Men vi er langt fra noen løsning; noen svartmaler, andre skjønnmaler – mens de fleste forsøker å leve så normalt som mulig i et samfunn i endring. For ekstreme innvandringsmotstandere av Breiviks type representerer ikke den mer åpne debatten noe fremskritt. For hverken deres virkelighetsforståelse eller løsninger får gjennomslag. Heldigvis, vil jeg si.

I august starte valgkampen foran kommune- og fylkestingsvalget. Det er et åpent spørsmål om den nasjonale tragedien vil føre til noen endring av debattklimaet eller tonen i valgkampen. Debatt om integrering og innvandring har det med å frembringe sterotypier og få folk på hver sin side til å grave seg stadig dypere ned i skyttergravene. Denne våren har vi sett noen grelle eksempler på nettopp dette.

Martyren Anders Behring Breivik
Heldigvis vil ingen ansvarlige politiske partier eller politikere bruke vold for å oppnå sine mål, eller få fokus på det man anser som utfordringer – eller løsninger. Der går tross alt grensen.

Selv om partiene ikke forsvarer vold som politisk virkemiddel finnes det grupperinger i Norge som aktivt bruker vold som meningsterror mot motstandere. To ekstreme grupperinger som bruker gatene som kamparena. Nasjonalistene er den minste grupperingen, og de blir kjeppjaget. Det skaper grobunn for hat og hevntanker. For «antirasistene» som gang på gang «vinner» gir det grunnlag for å tro at metodene de bruker er riktige. Istedet jages menn som Breivik inn i hulene sine, der de kan pønske ut hevn.

For Breivik var det ingen grense. Han begikk bombeattentat og massedrap. Og han overgav seg da politiet fant ham på Utøya. Han hadde såvisst ikke tenkt å følge i andre massemordere eller terroristers fotspor; å begå selvmord. Han er villig til å tilbringe livet i fengsel for sine ideer.

Breivik visste nok at det var et tidsspørsmål før videoen og det 1600 siders manuset hans ville bli funnet, lest og analysert. Han har oppnådd noe; hans motiver, hans ideologi og hans løsninger blir lest, analysert og diskutert. Med brutal vold hinsides fatteevnen har han oppnådd noe han aldri klarte med innlegg på nettsider.

Anders Behring Breivik ønsker å være en martyr for sin sak.

Det er opp til oss å unngå at han blir det. Vi kan slå ring om det moderne, flerkulturelle samfunnet – og gjøre det så inkluderende som mulig. Det vi alle behandles som individer. Med respekt, med rettigheter – og plikter.

Den politiske kampen må fortsette – for de saker, ideer og løsninger vi brenner for. Men uten bruk av vold for å oppnå gjennomslag.

41 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
norskgoy
10 years ago

En god kommentar pepc.

George Gooding
10 years ago

«I mange år ble det lagt lokk på innvandrings- og integreringsdebatten. Dermed ble det buskagitasjon, myter og vandrehistorier som skapte grunnlaget for folks oppfatning av innvandrere og den flerkulturelle befolkningen.»

Gjett om lokket blir lagt på igjen, nettsteder som Document.no blir ytterligere stigmatisert mot, og om det kommer til å føre til en enda verre situasjonen som produserer flere eksemplarer Breivik.

Why worry? Let’s keep making the same mistakes and expecting a different result!

Hans
Hans
10 years ago

Politiet klarer aldri å avverge slike terrorhandlinger når enkeltpersoner har nok motivasjon for sine galemanns-handlinger. Det virkelige kritikkverdige er alle på Utøya som må vente på politiets innsats i nesten 2 timer. Vi må forvente at lokale politistyrker som var kommet til området langt tidligere enn innsatsstyrken fra beredskapstroppen hadde forsøkt å stoppe handlingene. Vi kan ikke ha et politi som når væpnede personer akutt setter andres liv i fare ikke gjør et forsøk på å stoppe gjerningspersonen(e). Man kan ikke i vårt langstrakte land vente på DELTA! Retter en sterk kritikk til lokale politistyrker for at tragedien fikk et… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Håper ikke det blir noen heksejakt på folk som uttrykker meninger på nett. Mange har spesielle meninger eller meninger som noen anser som ekstreme, det betyr ikke at disse meningene faktisk *er* ekstreme eller at disse personene utgjør noen trussel.

Hvis Norge reagerer med dette med en Patriot Act og PST blir helt ute av kontroll håper jeg Liberaleren skaper en bevegelse mot denne utviklingen på linje med bevegelsen mot DLD.

Heksejakt? NEI! SUNN FORNUFT!!!!!!
Heksejakt? NEI! SUNN FORNUFT!!!!!!
10 years ago

Norges mest markerte islam- og innvandringskritiske nettsted – Document.no eies av enkeltmannsforetaket DOCUMENT FORLAG Hans Rustad.

NB! Denne kommentaren er moderert av redaktøren. Telefonnummer og adresse til redaktøren for Document.no er fjernet fra innholdet i kommentaren.

Hva fan mener du med å publisere den ånsvake taperens ord? Forstår du ingenting? Den mannen har ingen rett til å bli hørt!!!

Anonym
Anonym
10 years ago

Alle har rett til å bli hørt. Hvis Document.no tvangsstenges som følge av dette, eller folk som er tilknyttet nettstedet utsettes for en primitiv heksejakt på linje med det som skjedde etter 9/11 i USA, ville det vært en større tragedie enn det som skjedde på fredag. Folk skal behandles med humanitet og demokratiske prinsipper uansett.

Pleym
Pleym
10 years ago

Jeg tror ikke Document.no vil bli «tvangsstengt».

Men i den grad man deler samme verdensbilde som Breivik bør man gå i seg selv og se hvordan man bidrar til å skape det hatet som Breivik slapp løs på det norske samfunn fredag.

Hans Rustad og resten av redaksjonen vil forhåpentligvis tenke gjennom hvordan debatten på nettstedet foregår – og hva de egentlig bidrar med.

Anonym
Anonym
10 years ago

Det siste du sier der tenkte jeg også på, men jeg håper vi slipper politisk press eller heksejakt mot de som deltar der og driver nettstedet.

Pleym
Pleym
10 years ago

Anonym, jeg tror Hans Rustad har noen vonde dager – og tenker på tonen og innholdet på nettstedet sitt.

Så får vi se hva resultatet blir.

Anonym
Anonym
10 years ago

Håper det samme. Svaret her er tilgivelse og inkludering uansett tror jeg.

Bjørn Inge H. Lorentzen
Bjørn Inge H. Lorentzen
10 years ago

Pleym, kan du ikke fjerne den meldingen med telefonnumrene? Det blir bare ekkelt.

Anonym
Anonym
10 years ago

Dersom han har hemmelig telefonnummer er jeg enig, dersom han ikke har det synes jeg den bør stå.

Pleym
Pleym
10 years ago

Bjørn Inge, kommentaren du nevner er nå moderert. Beklager at det ikke ble gjort før.

Kai
Kai
10 years ago

Det blir nå ekstremt viktig at ingen forsøker å sensure eller på noen som helst måte gjøre ting som får det til å fremstå som Breivik ikke får «fair» behandling. Venstresiden bør også unngå å bruke denne tragiske hendelsen i et forsøk på å «vinne» innvandringsdebatten. Breivik skriver godt (den «moderate» Breivik skriver ting som 40-50 prosent av Norges befolkning vil være enig i). Hvis han snakker like bra som han skriver (noe jeg tviler sterkt på), så vil han kunne få en liten tilhengerskare. Det er mye negative følelser knyttet til innvandringsspørsmålet (og følelser er som kjent det som… Read more »

norskgoy
10 years ago

@Kai

Dette blir ikke en innvandringsdebatt. Men en debatt på debattkultur, og på hvordan en skal diskutere forskjellige momenter av samfunnet uten at man legger til selvradikalisering over alle grenseskaft. Venstresiden, som ABB hatet så inderlig, har hatt sin selvradikalisering i historien og ikke minst egenkamp mot at slikt skal oppstå. Nå er det altså høyresiden i norsk politikk til å gjennomgå det samme.

Et eksempelt på at det ikke skjer, er gooding i kommentarfeltet her.

Et annet godt bilde på dette er;
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread116011/

Men svaret får en selvsagt ikke før om mange måneder.

Anonym
Anonym
10 years ago

Det finnes to okkuperte bygninger med venstreekstreme i Oslo sentrum. Merk dere at disse får eksistere i fred, og at det ikke er høyreekstreme som befinner seg i disse husene. Etter min mening bør de fortsatt få finnes i fred, men det er jo en tankevekker.

Det er forskjell på å være radikal og å være syk i hodet og destruktiv. Man må få lov å være både radikal og sinna. Det er vold man skal reagere på.

Hans
Hans
10 years ago

Politiet lyver om varslingen. 1.Det er fremdeles en ting jeg ikke får til å stemme nå når dere har endret tidspunktene for politiets aksjon ut til Utøya: Utøya skytingen startet beviselig litt før kl.17:00. Dette kan bekreftes via blogger og mye annet. På live pressekonferanse på TV og som ny headline ble skytingen på Utøya publisert rundt 17:02. Statsministeren bekreftet skytingen kl.17:05 eller litt før. Hvorfor sier politiet nå da at de ikke fikk beskjed før 17:27? Dette kan da ikke stemme? Da lurer jeg på hvordan politiet fikk vite om skyteepisoden nesten en halvtime etter alle andre, inkludert statsministeren… Read more »

Morten
Morten
10 years ago

Politiet lyver, og George Bush ble observert i en båt på vei bort fra øya sammen med Bin Laden. Mye tyder på at de skjuler noe…

Ola Mikalsen
Ola Mikalsen
10 years ago

Breiviks handlinger i helga endrer ikke på noen ting. De siste 70 eller 100 overfallsvoldtektene av norsk-etniske kvinner eller horer som nye landsmenn liker å kalle dem, er begått av ikke etnisk-norske innvandrere, asylsøkere, kirkeasylanter, kvoteflyktninger og hva de enn kalles nordmenn skal ha en plikt til å overføre sin private eiendom til gjennom skatteseddelen. De 70 eller 100 neste overfallsvoldtektene vil ha samme offer-overgriper profil med en forskjell. Voldtektene vil bli begått gjennom de neste fem årene istedet for de siste 40. Overfallsmennene i staten vil fremdeles ta tv apparatet ditt om du ikke betaler NRK lisensen til en… Read more »

Morten
Morten
10 years ago

Uff jeg blir helt kvalm. Er du virkelig så jævla tilbakestående??? Tror du får trekke sølvskjeia ut av reva og lukte litt på virkeligheten mr. Ola Nordmann.

Anonym
Anonym
10 years ago

Elitistisk propaganda og påføring av skam har blitt benyttet av Arbeiderpartiet og sosialister i Norge lenge. På 80-tallet var deres retorikk dominerende, og alle på Høyresiden ble forsøkt påført skyldfølelse. Selv om det ikke lenger er slik i samme grad, så er det klart en slik feig og autoritær oppførsel skaper motvilje og negative følelser. At vi skulle være positive til innvandring og andre kulturer var en del av denne AP-propagandaen. Folk ble påtvunget dette. Når meninger ikke får komme til uttrykk, radikaliseres de. Heldigvis har de fått komme mer til uttrykk i senere år. Personlig er jeg veldig tolerant… Read more »

Morten
Morten
10 years ago

Det er en grunn til at paranoide konspirasjonsteoretikere ikke får komme til i media. Det er fordi de ikke har hjerne til det. De kan mange fine ord og teorier som kan høres imponerende ut, men smart det er de ikke.

Ola Mikalsen
Ola Mikalsen
10 years ago

Jeg beskrev realiteten, Morten. Når du ikke er kvalm lenger kan du få kommentere voldtektene,kriminaliteten, segregeringen muslimene velger selv, du kan få lov å kommentere sensuren MSM utviser i demokratiet. Du kan få svare på om du kunne tenke deg å sjekke opp en dame i Hijab eller om du er bekymret for konsekvensene. Sånne som deg har for vane å føle et eller annet, et rasjonelt svar på hvor du ser denne utviklingen om ti år kunne vært informativt. Jeg erkjenner å ha brukt et tøft og provoserende språk, men det ville for en gangs skyld vært frigjørende om… Read more »

Morten
Morten
10 years ago

Det eneste disse avskyelige handlingene vil resultere i er en strengere kontroll med hvem som får kjøpe kunstgjødsel. Konspirasjonsteoretikerene tror dette blir en krykke som de kan halte rundt og veive med. De tar heldigvis feil.

Anonym
Anonym
10 years ago

Det Ola Mikalsen sier er ganske paranoid, ja. Han har kanskje et par poenger, men stort sett er det helt på jordet. Det jeg sa var kanskje litt paranoid også, men jeg føler i hvert fall at skolens innhold da jeg vokste opp var preget av at politisk korrekte verdier skulle påtvinges meg. Dersom jeg stillte spørsmål ved de, prøvde lærerne å få meg til å følge skam og sa at jeg tok feil. Dette synes jeg bærer preg av politisk styring av innholdet i skolen heller enn en oppfordring til å tenke selv. Dermed skaper man motvilje. Akkurat som… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Og ikke minst håper jeg at Jens lever opp til sine ord om MER debatt, ikke mindre. Dette burde vi skjønt for lenge siden. Det er synd at FrP fikk den behandlingen de gjorde i så mange år, slik at spenningene ble så kraftige.

trackback
10 years ago

[…] verdt å lese: Lars Gule i Aftenposten, Knut Olav Åmås i Guardian, Bjørn Stærk i Aftenposten, Per Aage Pleym Christensen i Liberaleren, Helge Øgrim om document.no i Journalisten, Øyvind Strømmen om ABBs ideologiske […]

Morten
Morten
10 years ago

Det vil alltid finnes idioter, og om mer debatt er svaret for å unngå slike handlinger kan man jo bare håpe på.

Anonym
Anonym
10 years ago

Jeg tror gjerningsmannens motiver ikke kan begrenses til det han hevder selv. Det skyldes nok også at han har mislykkes i livet, kanskje også en psykopatisk personlighetsforstyrrelse. Mange faktorer her: skilsmisse, mistet kontakten med far, mislykkes på arbeidsmarkedet mens vennene hans hadde gode jobber på vestkanten, tok steroider, stadig synkende midler iflg. skattelistene … Han har antakelig skapt en syk forestilling om at sin personlige mislykkethet skyldes sosialdemokrater og innvandrere.

paleoKonservativ
paleoKonservativ
10 years ago

@Hans
Håper du kan dokumentere dine påstander,eller er dette et forsøke å sko seg på en grusom tragedie og gjennom dette gjøre det enda vanskeligere for norske borgere og kunne forsvare seg selv og sine?

Dine utsagn om avvæpning av sivilbefolkningen i Norge er noe som nærmer seg det fascistiske,tidligere tyranner som Stalin og Hitler ville nikket annerkjennende.
Hvordan ser du på ytringfriheten,er den også farlig?

Gullstandard
10 years ago

Det er IKKE meg som har skrevet det forrige innlegget !!!

Bjørn Magne Solvik
Editor
10 years ago

Gullstandard, da slettet jeg kommentaren ettersom din signatur er kjent for Liberalerens lesere. Det er sjelden vi sletter kommentarer, men det ble herved gjort.

trackback
10 years ago

[…] og med velskrevne og dyptfølende kommentarer (selv om man ikke er enige i hver eneste setning); Per Aage Pleym Christensen @ Liberaleren Nils August Andresen @ Minerva Jan Arild Snoen @ […]

Mohamed
10 years ago

Pleym skrev: “I mange år ble det lagt lokk på innvandrings- og integreringsdebatten. Dermed ble det buskagitasjon, myter og vandrehistorier som skapte grunnlaget for folks oppfatning av innvandrere og den flerkulturelle befolkningen.”

Kan du underbygge denne påstanden? Hvor er lokket som har blitt lagt på innvandring- og integreringsdebatten? Er kritikk av deler av FrPs retorikk det samme som å legge lokk på?

Bjørn Inge H Lorentzen
Bjørn Inge H Lorentzen
10 years ago

Goodings anslag mot tastaturet i begynnelsen av denne tråden fremstår ikke umiddelbart som enkel å dechiffrere, men hvis han mener å vite hva som skaper en A B Breivik, bør han få noen til å hjelpe seg med å skrive en bok om temaet.

trackback
10 years ago

[…] Natt til søndag var det klart for en viss oppsummering. I løpet av helgen har jeg funnet ut at to AUF’ere jeg har hatt kontakt med på nettet i forbindelse med kampen mot datalagringsdirektivet har klart seg. Jeg har aldri møtt dem rent fysisk. Hadde jeg møtt dem i Oslo denne helgen hadde de fått en klem. Det politiske miljøet i Norge er lite. Er du aktiv eller uttrykker dine meninger aktivt så har du møtt eller kommunisert med dine meningsmotstandere i andre partier. Ofte finner du saker å være enig om – på tvers av partitilhørighet. Å snakke… Read more »

Morten Johanssen
Morten Johanssen
10 years ago

Du skriver:

«Anders Behring Breivik ønsker å være en martyr for sin sak.»

Med tanke på at alle trosretninger og troende har sine martyrer, så får nok ABB oppfylt sitt ønske.

Spørsmålet er bare hvor mange som vil anse ABB for å være «en martyr»? Kanskje få, men flere enn det store flertallet liker, men mange nok til å skape en berettiget frykt som kan føre til reaksjoner fra flertallets side som kan gå utover flertallets reelle egeninteresser.

Jeg har mine tanker og bekymringer om akkurat det.

trackback
10 years ago

[…] Dere ødelegger debatten! Må Stoltenberg lytte til innvandringskritikk? Tallene TV2 holdt tilbake Innlegg om “kulturquislinger” – verdt å lese En bedre fremtid – for våre barns skyld Nasjonalistangrep på friheten […]

trackback
10 years ago

[…] alt nasjonalismefokuset idag må bli at nasjonalismen skal sminkes for å bli mer spiselig, efter nasjonalismeterroren 22.juli. Kategori(er): Nasjonalisme, […]

Fra arkivet

 • Med en klype saltMed en klype salt
  Hva måler man egentlig når man måler fattigdom på den måten som gjøres i Norge?
 • Den merkelige historien om syndeskattDen merkelige historien om syndeskatt
  Dominic Frisby skriver om alt våre formyndere har forsøkt å skattlegge for å endre adferden vår.
 • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
  Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.