Debatt

Misliker «standard gudstjeneste»

Burde minnegudstjenesten i Oslo Domkirke søndag vært religionsnøytral? Det mener Einar Fjellvik på nettstedet til Fri Fagbevegelse. Andre deler ikke synet.

Fjellvik skriver:

«Var det noe tidspunkt i nyere norsk historie da Den norske kirke burde forstått at tiden var inne for å avvike fra standard evangelisk-luthersk liturgi og gjennomføre en religionsnøytral høytidsstund så var det nettopp denne søndagen.»

«Kjære statskirke: Vi var en mangslungen skare som samlet oss i domkirken, på torget utenfor og rundt TV- og radioapparatene denne søndagen. Det visste dere. ”Vi andre” hadde også behov for å delta i denne sørgehøytiden. Dere gjorde hva dere kunne for å stenge oss ute.»

Bloggeren Vox Populi har bedt om at innlegget slettes.

Andre har valgt andre løsninger enn å kritisere Statskirken. Human-Etisk Forbund har på Twitter annonsert egne sammenkomster for dem som føler behov for å sørge i en ikke-religiøs ramme.

Selv reagerte jeg på at man samlet inn kollekt midt under et av de sterkeste øyeblikkene; Avsynging av «Til ungdommen«.

Og at det ikke var flere representanter for det flerkulturelle Norge tilstede. Men det er grenser for hva man får til på kort tid. En imam har i dagens medier opplyst at moskeene har vært åpne, og vært viktige for sørgende muslimer.

Andre har kommentert at ateisten Jens Stoltenberg holdt kanskje den beste talen under hele gudstjenesten.

Min oppfatning er denne: Det blir litt underlig å ikke tenke at man gjør det man får til i denne kaotiske og sorgtunge tiden, så kort tid efter bombeattentatet og massakren. Mange har valgt egne former for sorg og markering.

Sorgen og samholdet preger Norge disse dagene. La det fortsette å være slik. Om du ikke får dine egne behov for å uttrykke sorg tilfredsstilt, så velg din egen måte fremfor å kritisere andres.

Mest lest

Arrangementer