Debatt

Misliker «standard gudstjeneste»

Burde minnegudstjenesten i Oslo Domkirke søndag vært religionsnøytral? Det mener Einar Fjellvik på nettstedet til Fri Fagbevegelse. Andre deler ikke synet.

Fjellvik skriver:

«Var det noe tidspunkt i nyere norsk historie da Den norske kirke burde forstått at tiden var inne for å avvike fra standard evangelisk-luthersk liturgi og gjennomføre en religionsnøytral høytidsstund så var det nettopp denne søndagen.»

«Kjære statskirke: Vi var en mangslungen skare som samlet oss i domkirken, på torget utenfor og rundt TV- og radioapparatene denne søndagen. Det visste dere. ”Vi andre” hadde også behov for å delta i denne sørgehøytiden. Dere gjorde hva dere kunne for å stenge oss ute.»

Bloggeren Vox Populi har bedt om at innlegget slettes.

Andre har valgt andre løsninger enn å kritisere Statskirken. Human-Etisk Forbund har på Twitter annonsert egne sammenkomster for dem som føler behov for å sørge i en ikke-religiøs ramme.

Selv reagerte jeg på at man samlet inn kollekt midt under et av de sterkeste øyeblikkene; Avsynging av «Til ungdommen«.

Og at det ikke var flere representanter for det flerkulturelle Norge tilstede. Men det er grenser for hva man får til på kort tid. En imam har i dagens medier opplyst at moskeene har vært åpne, og vært viktige for sørgende muslimer.

Andre har kommentert at ateisten Jens Stoltenberg holdt kanskje den beste talen under hele gudstjenesten.

Min oppfatning er denne: Det blir litt underlig å ikke tenke at man gjør det man får til i denne kaotiske og sorgtunge tiden, så kort tid efter bombeattentatet og massakren. Mange har valgt egne former for sorg og markering.

Sorgen og samholdet preger Norge disse dagene. La det fortsette å være slik. Om du ikke får dine egne behov for å uttrykke sorg tilfredsstilt, så velg din egen måte fremfor å kritisere andres.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Knut Johannessen
10 years ago

For å presisere: Det var tidspunktet for publisering jeg reagerte på. Fjellvik må selvsagt få offentliggjøre sitt synspunkt, jeg ønsker ikke å kneble ham. Jeg reagerte også på deler av gudstjenesten, ikke minst kollekten, men i sammenheng med det som har skjedd, blir det noe smålåtent over denne type kritikk av Kirken i dag.

norskgoy
10 years ago

Hvorfor vente egentlig? Kunne man ventet med den kirkelige sermonien?

Nå er jeg av den formening at dette gikk på autopilot, slik har man alltid gjort det. Men, jeg ser også at fremtiden vil bli annerledes ved mulige katastrofer der noe slikt vil komme på dagsorden igjen.

Anonym
Anonym
10 years ago

Nei, men Jens Stoltenberg kunne kontaktet religiøse ledere for andre religioner samt Human-Etisk Forbund, og man kunne annonsert konkrete seremonier for disse livssynene på TV2 og NRK samtidig som man annonserte den offisielle gudstjenesten. Det er utrolig skuffende at dette ikke skjedde.

norskgoy
10 years ago

Kanskje, og i tidens stund hadde man godtatt det. Men med tanke på kongens stilling, og kongehusets posisjon og syn på statsreligionen så tviler jeg på det hadde blitt ansett som «takt og tone».

Men ja, det burde vært felles med deltakelse for «rubbel og bit» av det som er Norge.

KS
KS
10 years ago

Anonym kan ikke vente at Stoltenberg kunne rekke å gjøre alt. Imidlertid burde Oslo Domkirke ha kontaktet ledere for andre religioner og Humanetisk Forbund, og tilpasset sin gudstjeneste. Jeg synes det var mangel på vanlig folkeskikk når det i minnegudstjenesten ble uttalt takk til gud og samtidig faktisk uttalt at de som ikke tror går fortapt. Den som forrettet gikk antagelig på autopilot og tenkte ikke over hva de ordene han (hun) sa, virkelig innebar.

Gullstandard
10 years ago

En «religionsnøytral gudstjeneste! ?? Gimme a break.

Christian
Christian
10 years ago

Aahhhh multikultisme. Kilden til fred, samhold og harmoni i et samfunn.

Fra arkivet