Ukategorisert

Pressemelding: Ungdomsvalgkampen

Alle ungdomspartiene har i dag avholdt et møte og kommet frem til en felles forståelse av hvordan vi ønsker å legge opp valgkampen 2011. Rådet fra partisekretærene om å avstå fra å avholde skoledebatter i år er tatt i samråd med ungdomspartiene som alle støtter dette. Det vil dermed ikke bli avholdt skoledebatter i år.

Vi ønsker likevel å avholde skolevalg, og sørge for at partiene får presentert sine budskap, og at elevene får en mulighet til å gjøre seg kjent med de ulike partienes politikk.

I stedet for skoledebatter ønsker vi at partiene stiller med valgtorg uten appeller dette året. Vi ønsker at skoler som ligger i nærheten av hverandre har god kommunikasjon og jobber sammen om å ha felles valgtorg så langt kapasiteten på skolene rekker.

Utenom valgtorgene vil ungdomspartiene ikke være tilstede på de videregående skolene, dette er fordi vi ønsker en mest mulig felles valgkamp på skolene. Dette opplegget krever at skolene selv tar initiativ og forbereder elevene godt til at det er både skolevalg og valgkamp. Vi håper på godt samarbeid med de videregående skolene om å arrangere et mest mulig vellykket valgkampopplegg.

Ungdomspartiene kommer til å drive valgkamp som normalt utenfor de videregående skolene, og begynner sin valgkamp på samme tidspunkt som moderpartiene.

Ungdomspartiene vil også ha en felles kampanje hvor vi legger vekt på viktigheten av å engasjere seg.

Vi satser også på å arrangere en større felles markeing i Oslo der vi samler ungdommer på tvers av parti og ideologi. Denne markeringen er imidlertid ikke planlagt enda.

I tiden fremover kommer ungdomspartiene til å ta kontakt med Utdanningsdirektoratet. Vi kommer også tilbake med mer informasjon om markeringen. Vi ber om at alle henvendelser rettes mot de øvrige partiene, utenom AUF.

(Pressemelding fra Arbeidernes Ungdomsfylking, Fremskrittspartiets Ungdom, Unge Høyre, Unge Venstre, Kristelig Folkepartis Ungdom, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom)

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer