Notiser

Kan islamofobi fordrives med fakta?

Kan tørre tall og statistikker fra Statistisk Sentralbyrå fordrive de islamofobes frykt for at Norge oversvømmes av muslimer – både over grensene og på fødestuene? Ifølge Drude Beer i Nationen kan SSBs tallknusere avsløre mytene de islamofobe gir næring.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami