Kommentar

Må Stoltenberg lytte til innvandringskritikk?

Mange er redde for at innvandringskritiske røster og kritikk av integreringspolitikken skal bli undertrykket og brennemerket på grunn av Anders Behring Breiviks terror og massemord. Men kan kritikerne av innvandringspolitikken forlange å bli lyttet til?

Jan Eric Arnesen skriver i Aftenposten «Jeg er en av mange som er redd for å si offentlig hva jeg mener av frykt for å bli kalt rasist.» Han henviser til teroristangrepet 22.07, og avslutter sitt innlegg med: «Hvis Jens Stoltenberg sier han vil bekjempe terrorisme med mer åpenhet og et sterkere demokrati, må han også begynne å lytte til dem som er meget skeptiske til dagens innvandringspolitikk.»

Mitt svar er: Nei, det må han ikke! Det er helt legitimt å være redd for det som er nytt, fremmed og ukjent. Men det betyr ikke at man skal la være å oppsøke kunnskap om det som er fremmed og ukjent. Det er lov å ignorere kunnskap som sier at frykten din er både malplassert og feil. Det er helt legitimt å være motstander av et flerkulturelt samfunn, og ønske å stenge grensene.

Men du kan ikke kreve at vi som ønsker et flerkulturelt samfunn skal lytte til deg – som er mot det vi er for, eller som velger å ignorere kunnskap som tilsier at du ikke har noe å frykte. Skal du få gjennomslag må du velge å debattere, presentere dine fakta, dine løsninger – og dine visjoner. Du må engasjere deg politisk. Stille spørsmål til politikerne, selv melde deg inn i dét parti som står deg nærmest, og fremme dine forslag via partiorganisasjonen. Slik får du innflydelse på utformingen av partiprogram og nominasjon av kandidater til folkevalgte verv. Og du må stemme.

Men du kan ikke kreve noe som helst av oss som vil ha et flerkulturelt samfunn. Vi som har valgt vår vei basert på våre verdier. Du får velge din vei basert på dine verdier. Og så får vi se hvem som kan få størst tilslutning i valg.

Forøvrig: Liberaleren er også kritisk til innvandringspolitikken: Vi mener den er for lite liberal, og at kritikken mot integreringen kan reduseres ved å fjerne skattefinansierte velferdsordninger. Men for den som er motstander av et flerkulturelt samfunn vil ingen tiltak annet enn stengte grenser og isolasjon fra det internasjonalse samfunnet (blant annet konvensjoner Norge er tilsluttet) være akseptabel politikk. Da er det rett og slett ikke grunnlag for kompromiss. Det er to fundamentalt motsatte retninger.

26 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
George Gooding
10 years ago

Men er det ikke en «chilling effect» tilstede når nettopp folk med innflytelse stempler alle som kommer med slike innspill som rasister?

Hva nytter det å engasjere seg politisk og gjøre alt det andre som blir sagt her, hvis man da bare ender opp med å bli kalt en rasist og således utestengt fra å delta i den offentlige debatten?

Stoltenberg burde lytte, han trenger ikke være enig. Det heter DIAlog av en grunn.

Pleym
Pleym
10 years ago

George, jeg er enig i at Stoltenberg kan og bør lytte – men det kan ikke være slik at vi som er for et flerkulturelt samfunn skal at imot all slags beskyldninger og udokumenterte påstander – mens vi får høre at vi er naive, nærmest uansett hva vi sier. Det jeg mener, er at de som vil stenge grensene og holde innvandrernes innflydelse ute, får organisere seg og mobilisere. Så får velgerne to klare alternativer. Jeg mene også at internettet har en demokratiserende effekt når alle vi vanlige folk kan debattere uten restriksjoner. Jeg husker dengang man var avhengig av… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Dersom et flertall av det norske folk ønsker å stoppe innvandring slik Japan gjør, kan de kreve at dette reflekteres i offisiell politikk. Dette kan de gjøre ved å stemme på FrP. Det er et faktum at FrP har blitt ekskludert lenge og at innvandringsstopp har stor støtte i befolkningen. Når såpass mange mener det, så bør de bli lyttet til.

Anonym
Anonym
10 years ago

Er det egentlig gjort noen undersøkelser på dette? Mye tyder vel på at innvandringsstopp har stor støtte også blant de som ikke stemmer FrP? Hvorfor hører ikke politikerne på sine velgere? Mener du at det ikke er et element av politisk elitisme her? At et flertall av befolkningen ønsker innvandring fra ikke-vestlige land? Jeg betviler det. Personlig er jeg tilhenger av å fjerne alle landegrenser, men samtidig er jeg skeptisk til at folk skal overkjøres av politikere som her politisk korrekte meninger og/eller forsøker å oppdra befolkningen og installere korrekte verdier gjennom agendasetting i skole og statskanal, og ikke minst… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Anonym (første innlegg), korrekt at de som ønsker enda mer restriktiv innvandringspolitikk kan stemme FrP. Men hvem skal FrP samarbeide med for å få flertall? Ap? Fagbevegelsen vil jo ha så lite arbeidsinnvandring som mulig. Men FrP vil ikke få gjennomslag for å si nei til flyktninger og asylsøkere. Kanskje ja til 21-års aldersgrense for ekteskap mellom nordmenn og utlendinger. Kanskje strengere regler for familiegjenforening. FrP har ikke blitt «ekskludert lenge». De partiene FrP kan samarbeide med om andre saker er uenige med FrP på dette saksfeltet (som med bistand og kultur – uten sammenligning forøvrig). Dessuten har Ap nærmet… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Tenkte på flyktninger og asylsøkere, jeg, da. Men selv FrP er vel ikke for noen stopp i forhold til dette? Japan tar dog imot svært få asylsøkere, så det er jo mulig.

Anonym
Anonym
10 years ago

Hvis alle landegrenser skal fjernes bør det skje samtidig over hele verden. Det hadde vært fint. Og jeg tror det kommer til å skje en gang.

Pleym
Pleym
10 years ago

Anonym (annet innlegg), hva er «politisk korrekte meninger»? Jeg er for åpne grenser, men samtidig for å fjerne mange skattefinansierte velferdsordninger. Det er langt unna det politiske flertallets politikk. Innvandringsstopp gjelder som nevnt over arbeidsinnvandring. Det er stor forskjell på å forby arbeidsinnvandring, og å trekke seg fra internasjonale konvensjoner som gjelder flyktinger, asylsøkere eller opphold på humanitært grunnlag. Jeg tror ikke dette har noe med politisk elitisme å gjøre. Hvis folk vil ha gjennomslag for sine meninger får de stemme i tråd med dem – eller engasjere seg i det partiet som står dem nærmest, og komme med forslag… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Jeg føler at AP har markedsført en pakke med politisk korrekte meninger som inndoktrineres i skolen. Denne pakken toleranse for andre kulturer, toleranse for homofile, skremselspropaganda om narkotika, skamming av økonomisk liberalisme som usolidarisk egoisme, og en stor hyllest til dirigismé og statlig sensur etc.

Mye av dette er positivt. Det er måten det prakkes på folk jeg ikke liker. Og det at man ikke kan stille spørsmål uten å skammes. I mange år kunne man ikke kritisere islam i det hele tatt. Dessuten er narkopropagandaen ikke i tråd med resten av pakken. Den er jo intolerant.

Pleym
Pleym
10 years ago

Jeg føler meg ikke indoktrinert når det gjelder flerkulturelt fellesskap, eller toleranse for homofile.

Derimot mener jeg at tilhengerne av dagens narkotikapolitikk ikke har saklige svar på argumentene til de av oss som er for en alternativ kurs.

At det er problemer med hvordan ting fremstilles f.eks i skoleverket, kan jeg være enig i.

Anonym
Anonym
10 years ago

Jeg mener vi ble inndoktrinert i forhold til alt det jeg nevner over, men i forhold til flerkulturellt fellesskap og toleranse for homofile er jeg helt enig med det som ble undervist, så det er ikke noe problem. Det jeg ikke liker er at de som stilte spørsmål ble irettesatt i stedet for å få ha sine tanker i fred. Det jeg reagerer på er bla. skammingen av høyresiden og en stor dose skryt i forhold til sosialdemokratiet. Dette ble inndoktrinert bl.a. gjennom Operasjon Dagsverk som har en ekstremt sosialistisk profil og O-fag. O-fag er skapt for å inndoktrinere AP-verdier.… Read more »

Diederik
Diederik
10 years ago

Jeg skulle så gjerne ønske at artikkelforfatteren hadde rett. At motforestillinger mot det flerkulturelle samfunn var basert på myter og ubegrunnet frykt snarere enn kunnskap. Selv har jeg bodd i et område med mer enn 50% fremmedkulturell innvandring. Høflighet og omtanke var, selv om hederlige unntak fantes, ikke det som møtte oss etniske nordmenn i det flerkulturelle miljøet. Noen eksempler på utfordringer vi opplevde: Innvanderbarn som ikke fikk lov av sine foreldre å leke med våre barn var nærmere regelen enn unntaket. I bursdager kom de færreste. Få ga beskjed om at de ikke kom. Foreldre til de som kom… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Diederik, det er to debatter som foregår samtidig. Innvandring: Foregår det muslimsk masseinnvandring? Hva med fødselstallene? Hvor stor andel av befolkningen er muslimer? Hvor mye øker det? Er det grunn til bekymring på grunn av tallene? Hvorfor? Mener alle muslimer det samme? Så var det integrering: Norsk side: Hvorfor skal vi la personer med universitetsutdannelse kjøre taxi? Er ikke det en misbruk av kompetanse? Hvorfor skal vi ha skattefinansierte velferdsordninger – fremfor å oppmuntre folk til å stå på egne ben? Hvorfor tar vi imot flyktninger og asylsøkere – fremfor arbeidsinnvandrere? Når det gjelder din fremstilling av det flerkulturelle naboskapet… Read more »

helene
helene
10 years ago

Jeg bor på Tøyen i et område med mange innvandrere og deler oppgang og bygård med mange nye nordmenn. Barna leker sammen i bakgården og i gaten, det er lite hærverk, rolig og få, men noen, voldsepisoder i mitt umiddelbare nabolag. Om vi får barn ønsker jeg fortsatt å bo her i den tro at en klasse med mange nye nordmenn vil gi dem en flerkulturell kompetanse som blir viktig i årene fremover. God norsk vil de lære hjemme, om de i tillegg kan plukke med seg ord og vendinger på andre språk er det udelt positivt, om de i… Read more »

Diederik
Diederik
10 years ago

Hei. Hva den andre siden opplevet som utfordring må nesten de svare for. Noen plausibel begrunnelse for hvorfor barne ikke kunne leke sammen fikk vi ikke tross flere forsøk. Vil forøvrig bemerke at denne utfordringen i hovedsak gjaldt muslimer. Med hinduer var det ikke slike utfordringer overhodet. For min del tror jeg den etniske norske del av samfunnet er for lite tydelige ift hva vi forventer av innvandrere. – aksept av likestilling ( Ikke bare innvandrergutter men også innvandrerjenter må kunne gifte seg med personer av norsk opprinnelse) – deltagelse i skoleaktiviter (som svømming) for begge kjønn – aksept av… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Skal vi kreve skille mellom religion og stat må vi avskaffe statskirkeordningen.

Hvem folk gifter seg med, skal ikke jeg blande meg bort i, så lenge det er frivillig og et selvstendig valg.

Heller ikke alle etnisk norske praktiserer likestilling. Men det får være opp til den enkelte hvordan de organiserer seg og sitt familieliv, så lenge man ikke krenker individets rettigheter.

Jeg er for private sykehjem, så jeg blander meg ikke bort i hvilket sykehjem man ønsker å bo på.

Diederik
Diederik
10 years ago

Var litt unøyaktig ift skille mellom religion og stat.
Poenget er at i islamske samfunn så aksepteres i motsetning til i kristne samfunn, ikke det verdslige samfunn. Islam er ikke kun en religion men et politisk system.

Når 95% av annengenerasjons innvandrere gifter seg med en av sine egne eller henter ektefelle fra hjemlandet er det realistisk sett liten grunn til å tro at dette er frivillig.

Pleym
Pleym
10 years ago

Det er nok forskjeller mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap – uten at jeg bifaller noen av alternativene.

Tallet ditt er jeg nok ikke helt sikker på.

Men det er forskjell på de landene hvor islam er dominerende religion. Kun Iran er et teokrati (religiøst styresett). Mange av de andre er monarkiske diktaturer (som Saudi-Arabia og flere av gulfstatene) – eller person/parti-diktaturer (som Syria), eller rene persondiktaturer (som Libya). Det finnes også demokratier – som Indonesia.

Jeg er ikke overbevist om at ikke muslimer kan leve i demokratier. Det er opp til den enkelte.

Diederik
Diederik
10 years ago

Tror absolutt at muslimer kan leve i et demokrati. I samfunn der islam er fremherskende kjenner jeg dog til få eksempler på at kristne har like rettigheter. Tar vi et land som Saudi Arabia så er det jo dødstraff for å konvertere til kristemdommen.

At du i løpet av vår diskusjon skulle konvertere til mine synspunkter har jeg naturligvis ikke forventet. Holdninger sitter jo dypt.
Takk for ordskiftet

Are-Harald Brenne
Are-Harald Brenne
10 years ago

Inntrykket mitt er at mye av det som sies i denne debatten av de som er imot innvandring ikke forholder seg til realitetene. Spesielt det at Norge ikke kommer til å bli blenda-hvitt igjen, og at muslimene er kommet for å bli. Argumenter som implisitt peker om at de helst burde reise hjem er slik sett meningsløse. Likevel virker det som om at det er her mange står. Og det ståstedet fremmer ikke akkurat integrering. Fåkunna er stor på området, synes jeg, en ting er at mange mener ting uten å ha hatt så mye kontakt med innvandrere, noe annet… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Diederik, når det gjelder Saudi-Arabia holder kongefamilien seg inne med imamene. Det er slik de holder på makten. Noe som ikke er ukjent fra monarkiske diktaturer i Europa, heller.

Det er mye å kritisere med islam. Men det betyr ikke at hver eneste muslib bifaller de mest konservative tolkningene av islam.

Slik jeg ikke bifaller de mest konservative kristne i Norge.

Ingen av oss forventer at den andre skifter syn. Men ordskifte er bra. Å utveksle synspunkter. Å begrunne sine synspunkter.

Pleym
Pleym
10 years ago

Are-Harald, UDI-lederen hadde et interessant innlegg i Aftenposten – der hun skrev om samtaler med innvandringskritiske nordmenn.

Hennes innlegg kan oppsummeres med at hun utfordrer dem konkret på hva de vil fjerne av regler, hvor de vil sette grensene. Ofte viser det seg at de ikke har noe reelt alternativ.

Anonym
Anonym
10 years ago

Norge bryter «internasjonale forpliktelser» i hvalfangst-saken. Japan tar ikke imot flyktninger. Hvis Arbeiderpartiet har forbigått folkeviljen for å sette politisk elitisme foran, er det meget alvorlig. Da er det forståelig at det danner seg ekstreme bevegelser som FrP. Norge kan legalisere narkotika, drive hvalfangst, stoppe alle flyktninger fra å komme til landet etc. Faren er at andre land går til sanksjoner mot Norge. Men flere land burde gå imot FN (en udemokratisk organisasjon) og gi blaffen, og gjøre mer som de vil. Sannsynligheten for at noen går til sanksjoner er liten så lenge det ikke skader andre lands økonomiske interesser.… Read more »

Kardaffi
Kardaffi
10 years ago

«Hvem folk gifter seg med, skal ikke jeg blande meg bort i, så lenge det er frivillig og et selvstendig valg.» Man kan diskutere hvor frivillig det er å gifte seg sålenge gifte får rettigheter som ugifte ikke har. Spør du meg er det ikke et snev av frivillighet sålenge staten skiller mellom gifte og ugifte på flere områder, både økonomisk og juridisk. Så over til artikkelen, jeg tror Pleym har misforstått litt hva godeste Arnesen mente med sin kommentar. Slik jeg tolker det er det den automatiske avfeiningen av innvandringskritikk som «rasisme», «fremmedfrykt» og «intoleranse» uten å i det… Read more »

Christopher
Christopher
10 years ago

Jeg synes i motsetning til deg at innlegget til UDI-sjefen er tullete. IOM at vi har viklet oss inn i en smørje av internasjonale avtaler, med Eu, FN osv. Det bør være slik at legfolk uttrykte ønsker om målsetning – feks sterk begrensning av folk som kommer fra steder som erfaringsmessig har lav yrkesdeltakelse, lav evne/vilje til assimilering, høy kriminalitet,etc, og så bør fagpersoner som UDI-sjefen fortelle oss hvordan det kan gjøres. Det bør kunne forventes såpass av fagpersoner.

trackback
10 years ago

[…] ødelegger debatten! Må Stoltenberg lytte til innvandringskritikk? Tallene TV2 holdt tilbake Innlegg om “kulturquislinger” – verdt å lese En bedre fremtid […]

Fra arkivet